Modernare teknik i betalstationen ska göra resan smidigare

Flexiblare och smidigare genomfart och säkrare avläsningar. Nu byggs betalstationen vid Øresundsbron om.

Nu har det blivit dags att ta steget mot modernare lösningar för betalning i Øresundsbrons betalstation. Det nuvarande systemet är sexton år gammalt och tekniken på området har utvecklats mycket under åren. Ett nytt betalsystem ska leda till smidigare och snabbare genomfart för Øresundsbrons kunder.

– Den tekniska livslängden har uppnåtts på den nuvarande anläggningen.  I samband med att utrustning måste bytas ut, så uppgraderar vi till ett modernare system, förklarar Johan Nord, projektledare vid Anläggningsenheten vid Øresundsbro Konsortiet.

I det nuvarande systemet mäts fordonets längd med hjälp av ljusgardiner från pelare i banorna och bizzen registreras, vilket sedan utgör underlag för debitering. Nu byggs istället portaler ovanför banorna.

– I portalerna kommer sitta kameror, som mäter fordonets längd. Detta ska ersätta de nuvarande ljusgardinerna. Det är ett säkrare sätt att mäta vad det är för fordon som kör.

Johan Nord, projektleder ved anlægningsenheden hos Øresundsbro Konsortiet

Johan Nord, projektledare vid Anläggningsenheten vid Øresundsbro Konsortiet

Det innebär att klassificeringssystemet i banorna försvinner, så att alla fordon kommer kunna köra i samtliga banor. I det nya systemet kommer också finnas möjligheter att utveckla användning av bilnummerplåtsavläsning som underlag för debitering, utöver bizzarna. Systemet kommer också öppna för framtida mobila betalningslösningar, vilket kommer innebära stora fördelar för kunden.

Ombyggnaden ska vara avslutad i april 2017, sedan ska det nya systemet provköras under ett år, parallellt med det befintliga. Först 2018 kommer det nya systemet vara helt i drift.

Själva ombyggnaden i betalstationen kommer inte besvära kunderna så mycket, berättar Johan Nord.

– Vi kommer inte behöva stänga mer än någon bana i taget. Det gör vi när trafikintensiteten är som lägst. Portalerna ska sitta ovanför banorna, så det mesta arbetet sker på höjden.

Men är det meningsfullt att bygga om för en snabbare genomfart när gränskontrollerna ändå gör att man måste stanna?

– Vi arbetar alltid på att göra genomfarten snabbare och smidigare. Den nya tekniken innebär stora fördelar och öppnar upp för enklare betalningslösningar, t.ex via mobilen, också på längre sikt. Gränskontrollerna kan vi inte göra något åt. Vi fortsätter göra vad vi kan för att förbättra för kunden.

Ombyggnaden görs i samarbete med företaget Kapsch Trafficcom, som vunnit upphandlingen.

 

Text: Sanna Holmqvist