Viltstängsel vid Lernacken

Under våren kommer ett viltstängsel monteras upp vid Lernacken. Øresundsbron och dess svenska ägare Svedab har tagit fram ett viltstängsel, som ska smälta in i miljön.

I området runt betalstationen finns rådjur, vildsvin, grävlingar, rävar samt harar. Viltstängslet ska förebygga att de tar sig ut på motorvägen.

– Speciellt rådjuren, som har sina stråk här, verkar inte alls rädda för varken bilar eller människor. Så vi sätter upp stängslet av säkerhetsskäl, säger Jopas Wulff, chef för Trafikledningen vid Øresundsbron.

 

Text: Ingrid Boije