Taxi och hyrbilar ökar på Øresundsbron

Företagstrafiken har ökat med 7,4 procent hittills under 2016, jämfört med samma period förra året. Framför allt är det taxi och hyrbilar som kör mer.

– Vi utgår från att det är en konsekvens av ID-kontrollerna, säger Marie Romare, chef Business vid Øresundsbron.

På Øresundsbron ser man en generell ökning i motorvägstrafiken under januari och februari. Inom Bropass-trafiken följer mönstret från de senaste åren, med en stabil ökning. Det är däremot inte märkbart fler som kör med pendlaravtal under januari och februari, trots gränskontrollerna.

Den stora ökningen visar sig i en annan kategori: företagstrafiken. Den har ökat med 7,4 procent under januari och februari 2016 jämfört med samma period förra året.

Det är framför allt hyrbilar och taxi som kör mer.

– Vi utgår från att det är en konsekvens av ID-kontrollerna. Företag hyr in bilar och bussar för att hjälpa anställda som arbetspendlar över sundet. Taxibilarna är nog framför allt till och från Copenhagen Airport i Kastrup, säger Marie Romare, chef Business vid Øresundsbron.

Det finns hyrbilsföretag som ökat från några enstaka eller tiotalet överfarter i januari och februari 2015 till flera hundra, till och med ett par tusen, körningar samma period 2016.

Några taxiföretag har redan förut haft många körningar över bron. Men ökningar på mellan 50-150 procent är inte ovanliga. Det finns taxibolag som har ökat från enstaka körningar upp till 2000 under perioderna som jämförts. Ibland är antalet svårt att jämföra, beroende på om man är en ny eller tidigare aktör, eller om man övergått till att vara självständig istället för del i en större organisation.

 

Text: Sanna Holmqvist