Pendlarna mest sårbara vid långvarigt broavbrott, visar rapport

Pendlare skulle drabbas värst om Öresundsförbindelsen blev tvungen att vara stängd i flera månader. Däremot är risken låg att det skulle ske. Det visar en ny beredskapsrapport.

Varje dag färdas ungefär 70.000 människor över Öresundsbron, i 18.000 motorfordon och 160 passagerartåg. Dessutom kör runt 1.100 lastbilar och 20-25 godståg över. För lokala, regionala och internationella resor spelar förbindelsen väldigt stor roll, liksom för integrationen av näringsliv och invånare i Sydsverige och på Sjaelland.

Vad skulle då hända, om något inträffade som ledde till ett flera månaders långt avbrott av förbindelsen? Hur ska beredskapen se ut för ett sådant scenario? Det har svensk-danska Arbetsgruppen för Öresundsberedskap tittat närmare på. I gruppen ingår myndigheter, beredskapstjänster, Sund&Baelt Holding samt Øresundsbro Konsortiet. Också företag, transportörer och andra aktörer har involverats i arbetet med rapporten.

– Risken för ett flera månaders långt avbrott är mycket, mycket liten. Men vi måste ha en krisberedskap och planer för ett sådant scenario ändå, säger Bengt Hergart, anläggningsdirektör på Øresundsbron.

Rapporten, som lämnats till Näringsdepartementet i Sverige och Transportministeriet i Danmark, slår fast att om ett sådant avbrott skulle komma, så är färjeleden Helsingborg-Helsingör det enda alternativet. Den långväga godstrafiken kan finna andra vägar, men den regionala godstrafiken skulle få konkurrens av personbilar på färjorna. Värst skulle pendlarna drabbas, med kraftigt förlängd restid. Att etablera båttrafik Malmö-Köpenhamn vore inte lönt, för överfartstiden är längre. Så restiden skulle bli lång i vilket fall.

Byggd för att klara olyckor
Ansvaret att arbeta med riskreducering och förebyggande åtgärder ligger hos Øresundsbro Konsortiet. En del åtgärder finns i konstruktionen.

– Bron är byggd så att den kan stå emot påseglingar av fartyg, till exempel, med skyddsöar runt pyloner och några bropelare, samt förstärkta stålfackverk, förklarar Bengt Hergart.

Han nämner fler exempel: tunneln har brandisolerande material i taket och ner längs väggarna, bojar och ljusmarkeringar i havet visar båtar var bron är, radarreflektorer och markeringar visar brons placering för inflygande plan till CPH Airport. Det är inte tillåtet att frakta farligt gods som kan orsaka explosioner.

– I den dagliga driften arbetar vi också med riskreducering, med PCMS-övervakning av alla tekniska installationer, dubbla svenska och danska strömförsörjningssystem och dieselgeneratorer som reservkraft.

– Trafikcentret som övervakar trafiken är bemannat dygnet runt. De har 200 kameror längs förbindelsen till sin hjälp. De kan också justera hastigheten på bron och vid behov stänga körfält eller hela förbindelsen.

I rapporten pekar arbetsgruppen på riskreducerande åtgärder som man skulle kunna vidta för att minska risken för en allvarlig olycka ytterligare, t.ex ha ännu strängare regler för transport av farligt gods.

Rapporten är offentlig handling och finns hos Näringsdepartementet.

Text: Sanna Holmqvist