Ny trafikprognos skruvar ner förväntningarna till 2030

En lägre utveckling inom pendlingstrafiken, men starkare ökning inom fritids- och frakttrafik än tidigare prognos visat. Det är förväntningarna för trafikutvecklingen på Øresundsbron fram till 2030, enligt en ny prognos, som Øresundsbro Konsortiet tagit fram.

Nu publicerar Øresundsbro Konsortiet en ny prognos för hur trafiken på motorvägen förväntas utveckla sig fram till år 2030. Den förra prognosen publicerades 2011. Sedan dess har flera faktorer tillkommit.

– I tidigare prognoser har vi räknat med att den stora utvecklingen skulle ske inom pendlingstrafiken, som låg som högst åren 2005-2008. Finanskrisen gjorde att pendlingen gick ner. Det påverkade trafikutvecklingen ända fram till 2013, säger Karsten Längerich, chef Fritid vid Öresundsbron och ansvarig för prognosen.

Pendlingen har ökat igen, men inte så kraftigt att den kommit ikapp de tidigare förväntningarna. Den nya prognosen beräknar att 27.800 motorfordon kör över bron varje dag år 2030. Antalet resenärer i tåg beräknas till 46.000 per dygn. Prognosen från 2011 räknade med 35.000 fordon per dygn och 49.000 tågresenärer per dygn år 2030.

Prognosen tar utgångspunkt i hur den regionala utvecklingen inom bostad- och arbetsmarknad tänks utveckla sig de kommande åren.

Även nationalekonomiska faktorer för Sverige och Danmark spelar in. Sveriges import och export har stor betydelse för frakttrafikens utveckling.

– Prognosen beskriver en mycket stark utveckling inom frakttrafiken, eftersom den ökar generellt i vår omvärld. Fler varor transporteras på en allt billigare fraktmarknad.

Fritidstrafiken kommer också öka starkt, enligt prognosen.

– Fritidstrafiken är den kategori som vi på Øresundsbron kan påverka, genom prissättning, erbjudanden och marknadsföring. Den har ökat stabilt de senaste åren, förklarar Karsten Längerich.

Även om prognosen beskriver en försiktigare utveckling, finns ingen oro för det finansiella resultatet.

– Pendlarna betalar det lägsta priset, så det blir inte väsentligt lägre inkomster i förhållande till förra prognosen.

De lån som finansierat brobygget beräknas nu vara återbetalda år 2034.

Link: Trafikprognos 2015 – förväntningar gällande trafikutvecklingen på Öresundsbron

Fotnot: Eventuella effekter av gränskontrollerna är inte medräknade i prognosen.

 

Text: Sanna Holmqvist