Notiser

Värmekameror på plats
Nu är Øresundsbro Konsortiets nya värmekameror installerade vid mynningen till järnvägstunneln i Kastrup. Kamerorna ska hjälpa till att upptäcka om människor försöker ta sig in i tunneln.  Liknande kameror är också på väg att sättas upp vid tunnelmynningarna på Peberholm och Lernacken.

Läs mer om tunnelövervakningen 

 

Dags för vårens ØBM-frukostmöten
Du missar väl inte att delta i Øresund Business Meetings frukostmöten? De äger rum den 16 mars i Köpenhamn.

Läs mer och anmäl dig på oresundbusinessmeeting.com

 

Ny CSR-rapport om miljöarbete på och kring förbindelsen
Varje år redovisar Øresundsbro Konsortiet sitt arbete med hållbarhets- och miljöfrågor i CSR-rapporten  Samhällsansvar och hållbar utveckling. Den publiceras i samband med Årsrapporten. Nu finns 2015 års CSR-rapport på hemsidan. I den kan man läsa om arbetet som gjorts under året med bland annat utbyte av drift- och övervakningssystemet samt gasdetekteringssystemet i tunneln.

Läs Samhällsansvar och hållbar utveckling 2015