Nytt övervakningssystem ska förhindra olyckor

Det har vid enstaka tillfällen hänt att obehöriga människor tagit sig in i tåg- och biltunnlarna på Øresundsbron.  Eftersom tunnlarna uteslutande är byggda för bilar och tåg så medför det en betydlig risk för både trafikanter och människorna i fråga.

– Det är förenat med livsfara och vi vill för allt i världen undvika att någon kommer till skada. Nu installeras ett värmekänsligt övervakningssystem i tågtunnlarna, säger Johan Nord, projektledare på anläggningsenheten på Øresundsbron.

I höstas lyckades en 11-årig pojke ta sig ända ut på Pepparholmen och asylsökande personer från den danska sidan har iakttagits och stoppats på väg ut mot tunneln utanför Kastrup flygplats.

– Inne i tunneln är det bara en meter mellan tåget och väggen, och där finns ingenting att hålla sig i när tåget kommer körandes i hög hastighet. Det säger sig själv att det medför en ytterst farlig situation, konstaterar Johan Nord och tillägger:

– Vi har även satt upp skyltar som varning för obehöriga, så att där inte råder några tvivel om att det är farligt att vistas på området.

Utrusningen som nu installeras fungerar som en kamera, men mäter istället temperaturen på det som den riktas mot, och kan på så sätt upptäcka om människor befinner sig i eller omkring tunnelmynningarna.

Skulle något misstänkt observeras går signaler direkt till Trafikcentralen på Øresundsbron. På så vis behövs ingen bemanning på plats vid tunnelmynningarna. På bilsidan finns redan ett liknande system, men nu är det således tågsidan som berörs.

Utrustningen installeras på tre ställen:

  • Lernacken
    I tunnelmynningen på den 700 meter långa Lernackentunneln som går från Lernacken i Sverige och ut på bron.
  • Kastrup
    Vid tunnelns start på Amager, vid Kastrups flygplats.
  • Pepparholmen
    På ön Pepparholmen, som tunneln från Amager leder till.

Installationen av det så kallade videoanalyssystemet ska vara klart i slutet av mars.

 

Text: Kajsa Jacobsson