Nystart för ett unikt samarbete

Nytt varumärke, ny organisation och stora regionala ambitioner – det finns en del att ta tag i för den nyanställda sekretariatsledaren för Greater Copenhagen, det företagspolitiska partnerskapet för Sydsverige och Östdanmark.

– Det blir ett nytt varumärke och ett mer handlingskraftigt samarbete som ska sälja Öresundsregionen framöver.

Det säger Sara Pezzolato Ipsen, som ser fram emot att börja sitt nya jobb som sekretariatsledare den 1 februari. Greater Copenhagen är namnet på det nya näringslivspolitiska partnerskap, som ska styras av Greater Copenhagen & Skåne Committee, där medlemmarna är representerade.

– Det har lagts ner ett stort arbete på att samla krafterna kring den nya organisationen. Idag är sekretariatet mindre och ett helt annorlunda set-up än tidigare. Vi ska understödja visionen om att skapa tillväxt och arbetsplatser i Greater Copenhagen, samt backa upp medlemmarnas arbete. Men vi ska också i högre grad aktivera de goda erfarenheter, som finns hos medlemsorganisationerna.

Sara Pezzolato Ipsen är kandidatexamen i statskunskap och kommer närmast från arbetet som direktionsassistent samt CSR- och organisationsutvecklingschef hos Femern A/S, så hon är hemmastadd med visioner om större, regionala samarbeten. Före Femern A/S var hon anställd vid Transportministeriet.

I det nya samarbetet är det i högre grad upp till de enskilda medlemmarna att kommunicera och marknadsföra sig själva som en del av Greater Copenhagen. Medlemmarna har tillgång till gemensamt informationsmaterial, analyser och bilder, liksom mallar och logos, så att de kan producera eget material.

– Det är 79 kommuner och tre regioner som står bakom Greater Copenhagen och vi ska besöka alla medlemskommuner, så jag får en del att göra! Var för sig har de enskilda medlemmarna mycket att bidra med, men det är tillsammans som vi är verkligt starka. Det finns en rad utmaningar, för alla aktörer är väldigt olika, men vi arbetar gemensamt med många projekt. Till exempel vill vi knyta forskning och näringsliv inom livsmedelssektorn starkare samman. Vi samarbetar också om de stora, unika forskningsanläggningarna ESS och MAX IV, där resultaten förväntas få stor betydelse för bland annat energi, klimat, livsmedel, hälsa etc. Målet är att vi om några år ska kunna konkurrera med större metropoler och locka till oss investeringar till verksamheter runt om i regionen under varumärket Greater Copenhagen. Vi behöver att näringslivet också backar upp om den visionen, så det ska vi arbeta på under 2016, säger Sara Pezzolato Ipsen.

Den fria rörligheten, som är en av förutsättningarna för samarbetet över Öresund, möter just nu en stor utmaning i de tillfälliga gränskontroller som införts efter 60 års passunion. Kontrollerna rimmar inte med ambitionerna om en sammanhängande arbetsmarknad och regional samhörighet, menar Sara Pezzolato Ipsen.

– Vår ambition är att bryta ner gränser mellan kommuner, regioner och länder så gränshinder passar dåligt in i vår dagsordning. Vi vill gärna stärka infrastrukturen och öka mobiliteten i vår arbetsmarknadsregion. Vi tycker inte att inre gränskontroller är en lösning, för det kostar både tillväxt och arbetsplatser. Så vi hoppas att detta kan bli kortvarigt och att det ska förlöpa så smidigt som möjligt. Det är upp till politikerna i riksdagen och folketinget att hitta en lösning snarast.

Läs mer på www.greatercph.dk

 

Text: Nils Francke