ESS formar framtiden

I rask takt växer nu forskningsanläggningen ESS fram utanför Lund. 17 procent av hela anläggningen är  byggd och man kan nu gå i acceleratortunneln,  som till stor del redan har tak och väggar. Agneta Nestenborg, ESS administrativa direktör, berättar att 3.000 gästforskare om året kommer att få användning för byggnaden när den är klar för drift om några år.

Någonting håller på att hända på åkrarna nordost om Lund. Någonting som kommer att förändra det öppna landskapet för alltid. Agneta Nestenborg liknar det vid ett ”green field”, man började helt enkelt från noll. Här växer en helt ny stadsdel fram, kopplad till det väldiga ESS (European Spallation Source) som ska börja testköra 2019. Och så förstås synkrotronljusanläggningen MAX IV som invigs redan nästa år.

Agneta Nestenborg är ny på jobbet. Och det är inte vilket jobb som helst, hon är nämligen administrativ direktör för ESS – denna flervetenskapliga forskningsanläggning baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla. I sin roll som administrativ direktör med 350 anställda, räds hon inte att det rör sig om 46 olika nationaliteter.

– Vi bygger anläggningen, men vi bygger även en kultur.

Själv har hon en bred bakgrund med en doktorsexamen i kemi som grund. Hon har jobbat både med forskning i högteknologisk miljö och med att styra projekt och hålla ihop linjearbete.

– Med min administrativa erfarenhet kan jag bidra med stabilitet och hjälpa till att bygga just kulturen. Det är ett utmanande förändringsarbete och det är roligt att bygga det från start.

Hon berättar att ESS är ett av de största forskningsinfrastrukturprojekten i Europa idag. Anläggningen kommer att göra det möjligt att studera olika material och dess egenskaper på molekyl- och atomnivå, vilket öppnar upp för ny forskning inom många områden, så som life science, materialvetenskap, arkeologi och magnetism.

– Det är som ett jättestort mikroskop. Neutronstrålen blir mycket intensiv, vilket ökar möjligheten att se saker du inte sett tidigare.

Från 2023 räknar man med att upp emot 3.000 gästforskare per år från stora delar av världen ska kunna nyttja den nya faciliteten.

– Vi sköter och driver anläggningen, vi har ingen egen forskning, förklarar Agneta Nestenborg, utan detta är en användaranläggning.

Från början var ESS-bygget ett svenskt AB med svensk-danskt ägande. Men sedan i höstas är ESS organiserat som ett europeiskt forskningsinfrastrukturkonsortium (ERIC).

– Vi har numera 11 medlemsländer och ytterligare fyra observatörsländer som är under process för att bli fullvärdiga medlemmar. Alla medlemmar är delfinansiärer och kan vara med och påverka.

Sverige och Danmark är värdländer, vilket innebär en särställning. I Köpenhamn håller ESS datacenter DMSC på att ta form, vilket innebär att forskningsdata från ESS kommer att lagras och processas där.

– Öresundsbron har en viktig betydelse för oss. Den gör det enklare för våra anställda. Många bor på ena sidan och arbetar på andra.

ESS högkvarter ligger i dag på Tunavägen i Lund, men kommer så småningom att flytta till nordöstra Lund, där ESS-bygget nu tar form. Intill ligger det framtida Science Village Scandinavia som ägs av Lunds kommun, Region Skåne samt Lunds universitet. Här kommer det att finnas bostäder, restauranger och allt annat som människor kan tänkas behöva för att trivas även utanför jobbet.

 

Text: Kajsa Jacobsson
Foto: Drago Prvulovic