Hinder ska försvåra för obehöriga att nå järnvägsdäck

Klätterskydd vid landfästet på Lernacken är en av de åtgärder som Øresundsbro Konsortiet nu vidtagit för att hindra obehöriga att ta sig upp på förbindelsen.

För några veckor sedan inträffade en uppmärksammad incident på Øresundsbron. En 11-årig pojke hittades gående på Peberholm, där polisen hämtade honom. Den stora frågan var hur han kommit dit. Han var anmäld saknad i Malmö, så på något sätt hade han tagit sig från svenska sidan Öresund till Peberholm. Det mest sannolika är att han gått längs Øresundsbrons tågdäck. Där finns inte samma övervakning som på motorvägen.

– Det är svårt att ta sig dit, det är inte på något sätt lättillgängligt. Det har heller inte hänt förut. Men nu har det antagligen gjort det, och då måste vi hantera det, säger Bengt Hergart, anläggningsdirektör vid Øresundsbron..

2015-10-15 Lernacken Öresundsbrokonsortiets Direktion. Här är Bengt Hergart. Fotograf Stig-Åke Jönsson

Bengt Hergart, anläggningsdirektör. Fotograf: Stig-Åke Jönsson

Øresundsbro Konsortiet startade omedelbart ett intensivt arbete med att försöka ta reda på hur det hela gått till och undersöka vad man skulle kunna göra för att förhindra att det sker igen. Anläggningsavdelningen har varit ute på förbindelsen och undersökt hela järnvägsdäck.

– Vi har kollat hela sträckan noggrant, för att se var det kan ha varit möjligt att ta sig in.

Undersökningarna ledde till beslut att bygga hinder, som ska försvåra åtkomst till järnvägsdäck för obehöriga. Nu har klätterskydd satts upp vid svenska landfästet på Lernacken.

Däremot har det av olika skäl inte gått att få fram vad som hänt innan pojken dök upp på Peberholm.

– Även om vi kanske aldrig får veta precis hur han tog sig dit, så vill vi vidta de här åtgärderna och göra vad vi kan.

Några veckor efter incidenten på järnvägsdäck inträffade en annan. En man gick i järnvägstunneln från Kastrup. Bengt Hergart och hans kollegor undersöker nu olika möjligheter till förbättringar för att förhindra det också.

– Vi håller på att titta närmare på vilka tekniska lösningar som finns på andra jämförbara anläggningar. Vi ska besöka några och se vad de gör. Men vi har inte beslutat något ännu.

Han understryker att även en person som går i tunneln är en extremt ovanlig händelse.

– Men det hindrar förstås inte att vi gärna vill se vad som kan göras åt det ändå.

Sanna Holmqvist