Fortsatt ökning av trafik och intäkter för Øresundsbro Konsortiet

Trafiken på Øresundsbron fortsätter att öka även under tredje kvartalet 2015. Intäkterna steg med 50 miljoner DKK jämfört med samma period förra året. Med lägre räntor ökar resultatet före värdeförändring med 92 miljoner DKK till 732 miljoner DKK.

– Vi gör en stark period och befäster vårt sätt att arbeta för mer fritidstrafik. I synnerhet sommaren var fantastisk med flera rekord, både för trafik per dygn och när man tittar på trafik per månad, säger Caroline Ullman-Hammer, VD för Øresundsbro Konsortiet.

Läs delårsrapporten på: http://se.oresundsbron.com/page/2205