Öresundsinvånare kan få dubbelt medborgarskap

Dubbelt medborgarskap blir nu tillåtet även för danska medborgare. För 35.000 invånare i Öresundsregionen öppnar det möjligheten att bli dansk-svensk på allvar.

I Sverige är det sedan tidigare tillåtet med dubbelt medborgarskap, men i Danmark har reglerna förhindrat det. Danska medborgare har fått välja; antingen behålla sitt danska medborgarskap eller bli medborgare i ett nytt land och därmed mista sitt medborgarskap i Danmark. Den som flyttat till Danmark har fått avsäga sig sitt andra medborgarskap, om man valt att söka danskt.

Men nu blir det ändring. Från den 1:a september 2015 gör nya regler det möjligt att ha dubbelt medborgarskap, även som dansk medborgare.

Skåne har idag drygt 24.000 danska medborgare, som är permanent bosatta. Dessa kommer nu ha möjlighet att ansöka om medborgarskap i Sverige, utan att behöva frånsäga sig sitt danska medborgarskap. På den danska sidan av Öresund har lite mer än 10.500 svenska medborgare bosatt sig. De kommer nu ha möjlighet att ansöka om danskt medborgarskap. Alla kan de alltså nu bli dansk-svenskar även formellt.

Så vad innebär förändringarna för dem i praktiken? Till exempel öppnas möjligheter att delta i både riksdagsval respektive folketingsval. Här blir dock lite skillnader. De med dubbelt medborgarskap i Danmark kommer ha en fördel, ifall de vill delta i båda valen. Det blir nämligen möjligt tack vare den röstlängd, som man kan ansöka om att finnas med i som utlandssvensk. Dansk-svenskar i Sverige, däremot, kommer inte kunna delta i Folketingsvalet. Reglerna för rösträtt i Danmark kräver att man är permanent bosatt där.

Fokus Öresund har pratat med några av de som berörs av de nya reglerna och fått deras tankar kring möjligheterna.

En av dem är Chalot Tannie Thomsen, 48, som sedan januari 2014 har bott i Sverige sedan hon flyttade ifrån Danmark.

– De nya reglerna kommer inte påverka mig personligen, eftersom jag inte tar så mycket del i det svenska samhällssystemet, jag endast bor i Sverige. Mina barn och barnbarn bor i Danmark, som är mitt hemland.

Chalot säger, att hon tror många kommer fortsätta att enbart ha sitt medborgarskap från sitt födelseland, av känslomässiga skäl. Många har ett speciellt förhållande till medborgarskap i sitt födelseland. Själv kommer hon inte att ansöka om svenskt medborgarskap. Men hon ser fördelar i de ändrade reglerna.

Chalot är aktiv som ordförande i både Malmö Bouleallians och för turneringsutvalget i Dansk Petanque Forbund. Hon tror många som flyttat till Danmark som inte velat frånsäga sig sitt tidigare medborgarskap, och därför inte kunnat bli dansk medborgare, kommer ansöka om medborgarskap nu. Som exempel lyfter Chalot fram dem som utövar sport på elitnivå, som nu får möjlighet att tävla i landslag.

En annan av de många danska medborgare som valt att flytta till Sverige är 33-åriga Lina Fog, med rötter i både Colombia och Danmark. I nuläget har hon enbart danskt medborgarskap, fastän hon flyttade till Sverige 2003. Anledningen har varit de danska reglerna som hindrat henne att ha svenskt medborgarskap utöver sitt danska.

Men nu, när reglerna har ändrats, ska Lina ansöka om dubbelt medborgarskap.

– Jag tycker det är väldigt viktigt, framför allt att kunna rösta i det samhälle man bor i och använda möjligheten att påverka.

På Länsstyrelsen i Skåne, som hanterar ärenden avseende anmälningar om svenskt medborgarskap, har man märkt av de nya reglerna. Sedan 1 september har det skett en markant ökning av antalet anmälningar om svenskt medborgarskap från danska medborgare, berättar Maria Harderup Lerstorp på Länsstyrelsen.

Processen att bli svensk medborgare hos Länsstyrelsen tar ungefär 4 veckor, efter att de danska medborgarna skickat in en komplett anmälan och betalat avgiften till Länsstyrelsen i Skåne. Kraven är för vuxna att de varit bosatta och folkbokförda i Sverige de senaste 5 åren, för barn under 18 år de senaste 3 åren. Därutöver får man inte varit dömd för brott som gett frihetsberövande påföljder.

De danska medborgarna som tidigare har avsagt sig det danska medborgarskapet för att bli medborgare i ett nytt land, kan nu ansöka om att åter bli dansk medborgare. En ansökan om att få tillbaka det danska medborgarskapet måste göras senast 31 augusti 2020.

Philip Tönning