Bättre mobiltäckning på bron

Sedan i juli kan allt fler tala i mobiltelefon under hela resan i bil eller tåg över Øresundsförbindelsen utan att samtalet bryts.

I april kunde Fokus Öresund berätta om ett nytt projekt som skulle förbättra mobiltäckningen på Øresundsbron.

Många som rest över bron har genom åren irriterats över att samtal brutits vid vissa punkter på förbindelsen, eller att täckningen generellt sett varit dålig.

Problemen berodde på att det fanns för många konkurrerande signaler från olika master i närheten.

Förbättrad teknik skulle avhjälpa det hela i ett nytt projekt, som Øresundsbro Konsortiet startade i april. Johan Nord, projektledare vid Anläggning på Øresundsbron, förklarade då:

– Vi sätter upp fler småmaster på förbindelsen och samtidigt förbättrar vi funktionen så att du alltid är uppkopplad mot den basstation som är närmast. På så sätt kommer kommunikationen att fungera bättre. Täckningen blir också bättre och så kommer inte samtal brytas när du t.ex åker in i tunneln.

Och hur har det då gått? Jo, i juli sjösattes den nya tekniken. Sedan dess har bilister rapporterat om att man kunnat tala i telefon hela vägen över förbindelsen utan avbrott. Øresundsbrons egna mätningar visar också på ett bra resultat, både för resande i tåg och bil. Dock kvarstår en del arbeten på fastlandet där vissa mobilanläggningar strålar för starkt ut över sundet och bron, och därmed riskerar att störa mobiltrafiken. Dessa arbeten görs i samverkan med operatörerna och beräknas pågå en tid framöver.

För vissa kommer dock problemen stanna kvar. Det beror på vilken operatör man har.

– Förbättringen gäller endast de operatörer som har avtal med operatör i angränsande land om att ta hand om varandras pågående samtal. I andra fall kan inte Øresundsbron påverka, säger Johan Nord.

Det är förstås viktigt att man observerar att Sverige och Danmark har olika lagstiftning när det gäller mobiltelefonianvändning under bilkörning.

Läs tidigare artikel: Ny teknik ska ge bättre mobiltäckning på Øresundsförbindelsen