15 år med Peberholm och havet omkring bron

På Peberholm har växter och djur fått utvecklas fritt, utan hjälp av mänsklig hand. Arter har kommit och gått. I havet runtomkring frodas ett fantastiskt växt- och djurliv, 15 år efter att bron togs i drift.

– Man blir glad varje gång man dyker kring bropelarna och ser hur bra undervattenslivet mår, säger Kjell Andersson, dykare och forskningsingenjör.

Läs mer om Peberholm och årets fynd på ön »