Trafiken ökar på Øresundsbron

Nu ökar motorvägstrafiken generellt på Øresundsbron, det visar årets första delårsrapport, som publicerades den 29 april. Ökningen gäller alltså nu även pendlingen, som haft några år av tillbakagång. Det var mot slutet av 2014 som konsortiet kunde se en vändning, som alltså hållit i sig under 2015 års första månader.

VD Caroline Ullman-Hammer gläder sig åt resultatet och ser fram emot sommarsäsongen som hon hoppas ytterligare ska stärka trenden.

– Inom fritidstrafiken har vi nått framgång med att sälja in och presentera attraktiva utflyktsmål och erbjudanden i Club Øresundsbron. Möjligheten att under delar av året utnyttja snabbtursrabatten med Bropass är populär. Utvecklingen i pendlingstrafiken är också mycket glädjande. Danmarks nya siffror för ökade jobbmöjligheter är säkert en bidragande orsak, säger Caroline Ullman-Hammer, VD för Øresundsbro Konsortiet.

Totalt ökar vägtrafiken med 4,2 procent jämfört med samma period 2014.

Läs delårsrapporten Q1 2015 »