Men radion då…?

Sveriges Radio P4 och Danmarks Radio P3 och P4 kan du lyssna till utan avbrott när du kör över Øresunds-förbindelsen. Fler kanaler kan vara på gång.

I förra numret av Fokus Öresund skrev vi om hur mobiltelefontäckningen nu ska bli bättre på förbindelsen. Då hörde flera läsare av sig till redaktionen och ställde frågor om täckningen för vanliga radioprogram.

”Jag irriterar mig nästan dagligen på att DR P1 bryts så fort jag kommer in i tunneln” skrev en läsare, som också undrade vem som bestämmer vilka kanaler man kan höra på förbindelsen.

Peter Myrbäck, teknikansvarig på Øresundsbron, förklarar att det inte är alla kanaler som bryts. Flera kan man lyssna på hela vägen över, även i tunneln. Han berättar också, att vilka kanaler som sänds avgörs av de sändningstillstånd som konsortiet har. I nuläget medger inte dessa att kommersiella kanaler återutsänds, enbart några public service-kanaler.

– Under byggtiden togs beslutet att sända ut DR P3, DR P4 och SR P4 i Öresundstunneln och SR P3 och P4 i järnvägstunneln vid Lernacken. Det var för att dessa kanaler har de trafikmeddelanden som var mest relevanta för våra kunder. De gav oss också möjligheten att gå in och bryta sändningarna för att sända ut egna trafikmeddelanden om det skulle behövas, till exempel i ett krisläge.

Sedan dess har kunder hört av sig med önskemål om att även DR P1 och SR P1 ska kunna sändas utan att brytas. Peter Myrbäck och hans kollegor har tagit till sig önskemålen.

– Dessvärre visar det sig, att det vore väldigt dyrt att lägga till de kanalerna nu. Men när det under de närmaste åren blir dags att byta ut de gamla radiorepeatrarna, som återutsänder radioprogrammen på FM-bandet, så planerar vi för att den nya utrustningen även ska kunna återutsända  DR P1 och SR P1, säger Peter Myrbäck.

 

Text: Sanna Holmqvist