Ny teknik ska ge bättre mobiltäckning på Øresundsförbindelsen

Dåliga förbindelser och samtal som plötsligt bryts har varit vardag för dem som reser över Øresundsbron i bil och tåg. I juni kan de här problemen vara ett minne blott.

Att det kan vara problem med mobiltelefonin på Øresundsbron är det många som märkt av. Täckningen är stundtals dålig och samtal bryts. Situationen är densamma om du sitter i tåg eller bil. Problemen beror inte, som man skulle kunna tro, på för få master. Snarare motsatsen.

– Det finns många master runt södra Öresund, som konkurrerar med masterna på Øresundsbron om kontakt med mobiltelefonerna på bron. Du kanske inte alltid är uppkopplad mot den mast som är närmast där du befinner dig, utan mot en som är längre ifrån. När samtalet sedan ska flyttas från en mast till en annan, efterhand som du rör dig, så fungerar inte alltid överlämningen av samtalet, förklarar Johan Nord, projektledare Anläggning på Øresundsbron.

Nu har han och hans kollegor startat ett projekt som ska avhjälpa problemet. Ett mål är att kvalitén på kommunikationen ska förbättras.

– Det gör vi med ny teknik. Vi sätter upp fler småmaster på förbindelsen och samtidigt förbättrar vi funktionen så att du alltid är uppkopplad mot den basstation som är närmast. På så sätt kommer kommunikationen att fungera bättre. Täckningen blir också bättre och så kommer inte samtal brytas när du t.ex åker in i tunneln.

På Øresundsbron har man den fördelen att man kan sätta upp många fler småmaster på en viss yta än man kan på vanliga fastlandet. Antennerna kommer sitta på trafikportalerna, alltså bågarna över vägbanan där hastighetsskyltarna sitter, berättar Johan Nord.

Samtidigt som tekniken ska säkerställa kvalitén på kommunikationen, ska man också se till att icke-önskade signaler från master utanför förbindelsen, alltså på danska eller svenska fastlandet, försvinner. Detta har Johan Nord och hans kollegor en dialog med teleoperatörerna kring.

En viktig del är att säkerställa så att signaler från den kommersiella kommunikationen (alltså vanliga mobilsamtal) inte läcker in och stör tågens säkerhetskommunikation, vilket hade kunnat påverka tågtrafiken.

I juni ska allt vara på plats och då kommer både bilister och tågresenärer märka av förbättringen.

Om mobiltelefon och bilkörning

När du passerar gränsen mellan Sverige och Danmark på Øresundsbron kan det vara värt att hålla i minnet att lagstiftningen skiljer sig åt mellan länderna när det gäller mobiltelefoni och bilkörning.

Läs mer:
Färdselsloven kap 10, §55a »
Transportstyrelsen »