Dröm om storregion och OS i Hamburg 2024

På en svensk-tysk-dansk parlamentarisk träff i Berlin fokuserades diskussionen på öppnandet av Fehmarn Bält-förbindelsen. Gränserna utvidgas i den nya storregionen, menade Henrik Appel, ordförande för String Network. Men först ska man lära sig av erfarenheterna från Öresund. Och så hoppas man på ett OS i Hamburg 2024.

Det är väl inte en helt omöjlig dröm: OS i Hamburg 2024, i en ny storregion, som sträcker sig från Öresund till Nordtyskland, med OS-tävlingarna utspridda över hela området.

Den här drömmen var utgångspunkten för många inlägg på den första svensk-dansk-tyska parlamentariska mötet om Fehmarn Bält-förbindelsen. Det ägde rum i det nordiska ambassadkomplexet i Berlin.

För att drömmen ska bli verklighet ska öppnandet av Fehmarn Bält-tunneln och alla tyska landanläggningar vara på plats senast 2024.

– Vad vore bättre än att knyta samman Nordeuropa kring näringsliv, vetenskap, kultur och sport, sa Enak Ferlemann, statssekreterare vid Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur Han fastslog, att det är tyskarnas mål, att Nordeuropa ska växa tätare samman.

OS och erfarenheter från Öresund
OS dök upp i diskussionen för att den tyska Olympiska kommittén nyligen har nominerat Hamburg som värd för OS 2024. Hamburg konkurrerar därmed med städer som Paris, Doha, Istanbul och Baku.

– Grattis Hamburg! OS kan skapa uppmärksamhet även för Malmö och Köpenhamn, fastslog danske transportministern Magnus Heunicke.

Men innan OS kan komma, är det mycket som ska på plats. Under kvällen i Berlin ägnade man också tid åt att tala om erfarenheterna från Öresund. Stephan Müchler, VD för Sydsvenska Handelskammaren ställde frågan, om man lärt något av bristerna i anpassning av lagstiftningar och regler över gränsen. Det hade man, var svaret.

– Vi har lärt mycket av Öresundsregionen. Jag ser den som en enorm framgång, för egentligen visste ingen exakt, vad som skulle hända, när vi startade över Öresund, sa Magnus Heunicke.

En ny bruttolista över gränshinder över Öresund, i förhållande till Fehmarn Bält-förbindelsen, är också beställd av String Network, berättade Henrik Appel (S), ordförande och ledamot av Københavns Borgerrepræsentation.

– Vi ska vara tidigare ute den här gången, sa han.

String Network är ett samarbete mellan Regionerna Skåne, Hovedstaden och Sjælland samt Schleswig-Holstein, Hamburg och Københavns Kommune. Michael Svane, direktör i Dansk Industris transportgrupp, är också vice ordförande i Fehmarn Belt Business Council och han är redan igång med att hitta lösningar.

– Vi ska leverera en bruttolista på erfarenheterna från Öresundsregionen till String Network den 24 april. Då ska vi föreslå lösningar för arbetsmarknaden, sociala avgifter och skatteregler. Det optimala vore att hitta lösningar för hela storregionen, inklusive Fehmarn Bält, men om det inte går, så får vi nöja oss med lösningar för Danmark och Tyskland, sa Michael Svane.

Fyra utmaningar som återstår
Magnus Heunicke nämnde fyra huvudutmaningar inför att man ska komma i mål med tunnelprojektet, men alla fyra förväntar han sig vara lösta innan årets utgång:

  • Entreprenörernas offerter på kontrakten för tunneln ska ner i pris
  • Danmark ska ha tagit definitivt beslut innan sommaren
  • Den tyska delen ska ha sina åtgärder på plats
  • EU-stödet ska säkras

EU-stöd är ingalunda någon självklarhet. Pat Cox, Europeisk koordinator för Skandinavian-Mediterranien Korridoren (under TEN-T-programmet), påpekade att Fehmarn Bält-projektet bara får bara EU-pengar om tidsplanerna för projekten hålls.

– I EU heter det ”use it or lose it”. Först när ett projekt med EU-bidrag är avslutat, så kan man gå igång med nästa. Om ett projekt inte håller tidsplanen, så förlorar man pengarna, som går till andra saker inom EU, sa han.

Han förklarade villkoren med att det kommer in många ansökningar.

– Jag koordinerar den längsta korridoren, från Finland till Sydeuropa. Den har 735 projektförslag på sammanlagt 36 miljarder euro, varav vi bara har 12. Men EU anser att Fehmarn Bält är en av de viktigaste kanalerna för den här korridoren, sa Pat Cox.

Av Keld Broksø