15 år med en bro mellan människor

Øresundsbron fyller 15 år i år. I nya broschyren ”Øresundsbron och regionen 15 år” kan du läsa om hur dessa första 15 år har varit och hur Øresundsbro Konsortiet ser på framtiden.

Det var den 1 juli år 2000 som Øresundsbron öppnades. För första gången kunde människor åka bil eller tåg hela vägen mellan Sverige och Danmark över Öresund, utan att behöva ta båt.

Bron är sig lik, men dess omvärld står i ständig förändring. Med bron har en ny region växt fram. Här bor fyra miljoner människor. I långt högre utsträckning än innan bron byggdes åker invånarna över Öresund, i bil eller tåg, för att arbeta, bo eller göra saker på sin fritid. Större delen av den vägburna frakttrafiken över Öresund går numera över bron. Dygnet runt transporterar tåg människor och gods på brons järnväg.

De goda förbindelserna i och med bron och dess landanläggningar, bland annat den snabba och smidiga tillgången till Copenhagen Airport i Kastrup, har också gjort att det blivit attraktivare för företag och verksamheter att etablera sig i regionen. Blickar vi framåt, öppnar snart Max IV och European Spallation Source (ESS) i Lund. När förbindelsen under Fehmarn Bält står klar, öppnas bättre och snabbare förbindelser ner i Europa.

Om de första 15 åren med Øresundsbron och dess omvärld kan du läsa i den nya broschyren ”Øresundsbron och regionen 15 år” på Øresundsbrons hemsida.

Den finns på svenska, danska, tyska och engelska. Vill du ha den i tryckt version, kontakta redaktionen på press@oresundsbron.com.

Läs Øresundsbron och regionen 15 år »