”Vi slår oss inte till ro”

Sex frågor till Caroline Ullman-Hammer, VD för Øresundsbron…

…med anledning av att trafiken över bron ökar för första gången sedan 2009:

1. Vilken trafik är det som ökar?
Den totala vägtrafiken ökar med 3,4 procent under 2014. Det innebär cirka 600 överfarter fler per dygn än förra året. Viss trafik ökar mer. BroPass-trafiken, alltså fritidsresandet, ökar med hela 7,6 procent. Det är också där vi har lagt mycket krut, med kampanjer och fina erbjudanden. Snabbtursrabatten som vi  startade 2012 är mycket populär.

2. Vad gör folk på andra sidan sundet då?
Allt möjligt! De stora attraktionerna drar mycket folk. Tivoli och Blå Planet är mycket populära och lockar framför allt barnfamiljer. Danskarna shoppar mer på svenska sidan nu igen. De får mycket för pengarna på grund av valutakursen. Vissa varor lär dessutom ha extra bra sortiment i Sverige. Sen tror jag också att det är tilltalande att åka till ett nytt ställe och handla istället för att alltid gå i sin vanliga butik.

3. Hur är det ställt med pendlingen, är den ett sorgebarn för integrationen?
Nej, det tycker jag inte. Tillbakagången inom pendlingen som vi sett de senaste åren börjar faktiskt avta så smått. Under sista kvartalet 2014 ser vi till och med att pendlingen börjar öka igen. Det kan man naturligtvis inte dra några för tidiga slutsatser av, men det är glädjande. Visst hoppas man att människor får en arbetsmarknad på båda sidor sundet att utnyttja. Det är bra för alla arbetstagare, arbetsgivare och även för bron.

4. Och frakttrafiken, hur går den?
Den ökar, som den gjort de senaste åren, fast inte riktigt lika mycket som tidigare. Vi har en stark ställning på fraktmarknaden, med 53 procent av frakttrafiken över Öresund. Förklaringen är överfarten på bron fungerar lätt och smidigt, det gör att fler speditörer väljer bron. Vi upplever att våra kunder är nöjda.

5. Hur går det med intäkter och återbetalningen av de lån som finansierat brobygget?
Jo, intäkterna ökade under 2014 med 62 miljoner DKK. Före värdeförändring är vårt resultat ett överskott på 783 miljoner DKK. Under 2014 har vår räntebärande nettoskuld minskat med 1.161 miljoner DKK. Så visst går det bra! Fast vi slår oss inte till ro för det. Vi arbetar hela tiden på att utveckla vår verksamhet och våra erbjudanden till kunderna. Vi ska bygga broar, ekonomiskt, kulturellt och mentalt, det är vår vision. Det är stora ord så då kan vi förstås inte slå av på takten.

6. Vilka är målen för 2015?
Vi ska fortsätta att stimulera trafiken. Ännu fler ska skaffa Bropass. Vi hoppas också att de som har Bropass ska köra fler gånger om året än idag. Vi ska arbeta  för att motivera människor att söka sig över sundet. Om konjunkturerna i Sverige och Danmark dessutom utvecklar sig så att vi får fart på pendlingen igen, så är det väldigt bra, för bron och för regionen.

Pressmeddelandet för Øresundsbrons årsrapport