Öresundsregionens namnförvirring fortsätter in i 2015

Kärt barn har många namn, brukar man säga, och uttrycket har fått en konkret tillämpning i Öresundsregionen. En gammal diskussion om namnets internationella brister har blossat upp under 2014, och fortsätter in i 2015, då man kanske kommer fram till ett beslut.

Øresundsbron lär förbli Øresundsbron, till och med på engelska heter den ”The Øresund Bridge.” Inte minst har namnet befästs världen över genom TV-serien med samma namn, som sålts till över 130 länder.

Men Öresundsregionen är nu en gång ett ganska oklart begrepp, när den lokala benämningen ska användas i utlandet. När året 2014 gick mot sitt slut har namnförvirringen aldrig varit större.

Namndebatten tog fart på allvar under våren 2013, då Köpenhamns overborgmester Frank Jensen och dåvarande kommunalrådet i Malmö, Ilmar Reepalu, möttes på fastighetsmässan MIPIM i Cannes. Det var så få som kände till Öresundsregionen, så de använde ett nytt namn, ”Copenhagen Malmö Region” som överskrift på den gemensamma montern. Det måtte ju låta internationellt, tänkte de, när fastigheter i regionen skulle presenteras utomlands.

MVA höll sig utanför
Life Science -organisationen Medicon Valley Alliance (MVA), höll en låg profil i debatten. MVA höll sig istället med ett eget namn, som dessutom är genomgående i deras nya marknadsföringsstrategi. Den presenterades på Hilton i Köpenhamn den 6 november 2014. Regionen skulle heta ”Medicon Valley” och inte ”Öresundsregionen” eller ”The Öresund Region”, när den skulle presenteras för världens life science-verksamheter. ”Medicon Valley” skulle marknadsföras på ”tillgänglighet” snarare än namn i den nya strategin, som döpts till ”Access Medicon Valley.” Strategin gick hårt åt namndiskussionen.

– De många brands som används i regionen kan skapa förvirring om vad de egentligen representerar, var slutsatsen i strategin, och angav exemplen Öresundsregionen, Medicon Valley, Köpenhamn-Malmö-Lund m.fl. Strategin, som beskrivs i en annan artikel i detta nummer av Fokus Öresund, kommer inte med någon lösning på problemet, även om detta vid det här laget började bli en gammal diskussion.

Ambassadören som sjöng ut
En av de första, som uppmärksammade problemet redan vid millennieskiftet, var dåvarande amerikanske ambassadören i Köpenhamn, Edward E. Elson. I tidningen Brobyggaren bad han Öresundsregionen om ett rejält engelskt namn.

– Det behövs inte mycket fantasi för att föreställa sig den amerikanske affärsmannens problem, när han ska säga till sina affärskontakter att han ska till…ja, vad hette det nu igen…”Orasundsregionen.” Man kan nästan se hur man måste vricka tungan för att säga det. Det namnet kommer ingen förstå eller komma ihåg. Se till att hitta ett nytt namn! förmanade Edward E. Elson.

Men ingen verkade ta någon större notis.

Möjligen bortsett från Uffe Paludan från Instituttet for Fremtidsforskning. I en artikel efter ambassadörens uttalande föreslog han ”The Copenhagen Sound Region.”

Inte heller detta väckte något större gensvar.

Debatten får nytt liv
Under hösten 2014 blossade namndebatten upp igen. Det började den 14 augusti, då 100 danska politiker och andra möttes till ett toppmöte. De skapade ett nytt branding-namn: ”Copenhagen.” Det ska nu användas för att stimulera tillväxt i 46 kommuner och två regioner, genom bland annat en gemensam besökstjänst för internationella delegationer samt en investorportal. I förlängningen av toppmötet sa Jens Stenbæk, ordförande för Region Sjælland, att ”Skåne ska med – på sikt.”

– När det svenska valet är överståndet i höst, ska vi gå in i konkreta diskussioner om, hur Skåne kan delta, sa Jens Stenbæk till denna artikels skribent.

Det svenska valet avlöstes av en situation som ledde till att nyval utlystes. I december blev nyvalet som bekant avlyst igen, men innan det svenska dramat bröt ut, så fick regionens namndebatt en ny dimension på Öresundskomiteens Öresundsting den 6 november: Morten Østergaard, Danmarks ekonomi- och inrikesminister, uttryckte stöd för ett nytt varumärke: ”Greater Copenhagen.” Flera skånska kommuner var nämligen skeptiska till benämningen ”Copenhagen.” Men ett tillägg som ”Greater” kunde kanske få skåningarna att mjukna?

Sophie Hæstorp Andersen, ordförande för Region Hovedstaden, och Köpenhamns overborgmester, Frank Jensen, uttryckte också de stöd för det nya förslaget. Jens Stenbæk sa då, att man i så fall nog måste avvakta ännu ett svenskt val. Vi vet nu att det inte kommer bli något i mars. Därför kan vi nog förvänta oss fortsatt livlig debatt under 2015 om vad Öresundsregionens framtida, ”riktiga” namn ska bli ute i den stora världen.

Olika förslag på internationella namn för Öresundsregionen:

  • The Oresund Region
  • Copenhagen Malmö Region
  • Medicon Valley (hos MVA)
  • Copenhagen-Malmö-Lund
  • The Copenhagen Sound Region
  • Greater Copenhagen

 

Text: Keld Broksø