Tillgänglighet nyckelord för framgång för Medicon Valley

Medicin och hälsa i Öresundsregionen är en framgångssaga, som gärna ska kommuniceras till omvärlden. Men hur? En ny kommunikations- och marknadsföringsstrategi framhäver tillgänglighet ur alla vinklar som den mest centrala faktorn. Direktör Stig Jörgensen från Medicon Valley Alliance vill locka fler talanger och verksamheter till regionen.

Just som diskussionen om den internationella brandingen av Öresundsregionen, och vad den ska heta, rasar som hetast, så har organisationen Medicon Valley Alliance, MVA, skapat sin egen, nya kommunikations- och marknadsföringsstrategi med namnet ”Access Medicon Valley.” Målet är att locka till sig bra forskningskompetens och så kallade life science-verksamheter.

– Strategin tittar särskilt på att locka hit kompetens, medan MVA tillsammans med Invest in Skåne, Invest in Denmark och Copenhagen Capacity hjälps åt med uppgiften att locka hit verksamheter. En förutsättning för tillväxt är, att vi kan locka hit och hålla kvar högutbildad, extraordinär kompetens, i synnerhet från utlandet, förklarar Stig Jörgensen, direktör för MVA.

– Vi vill kunna säga till dem, att här i regionen finns andra på er nivå, som ni kan utveckla era drömmar tillsammans med. Högkompetenta personer vill gärna arbeta tillsammans. Samma fenomen är grunden för Silicon Valley i USA, säger Stig Jörgensen.

MVA vill ha tillväxt
Life Science från Medicon Valley är avgörande för tillväxten i Öresundsregionen. Koncentrationen är därför stor i regionen, och enligt strategin kommer 11,4 procent av dansk export och 7,7 procent av svensk export från life science. MVA har sedan 1997 organiserat universitetssjukhus, läkemedelsindustrin, biotek och medicinsk forskning i regionen. Idag finns 250 verksamheter under MVA-paraplyet, och tillsammans sysselsätter de 140.000 personer. Inspirationen kom från Silicon Valley i USA. Trots namnet har MVA viiserligen inte någon dal att visa upp och bland internationella forskare är inte MVA särskilt känt ännu. För att avhjälpa det sista har strategin kommit till.

Direktør Sitg Jørgensen, Medicon Valley Alliance

Stig Jörgensen, direktör för MVA, vill med den nya kommunikations- och marknadsföringsstrategin för Medicon Valley locka till sig kompetens: ”En förutsättning för tillväxt är att vi kan locka hit och hålla kvar högutbildad, extraordinär kompetens, i synnerhet från utlandet.”

– Vi började med att titta på våra flaggskepp bland verksamheter och forskningsinstitutioner. Hur skulle vi kommunicera dem till omvärlden? Det var inte tillräckligt att övertyga varandra om att vi var bland världens bästa, om nu inte någon annan visste det. Därför skapade vi strategin, berättar Stig Jörgensen.

Nyckelord: tillgänlighet
Det avgörande nyckelordet i den nya kommunikations- och marknadsföringsstrategin på 34 sidor är, ”tillgänglighet” (access) Strategin pekar ut tre huvudutmaningar:

 • Många olika brands för regionen kan skapa förvirring (Öresundsregionen, Medicon Valley, Greater Copenhagen, Köpenhamn-Malmö-Lund m.fl).
 • Bland 250 globala bio-kluster är Medicon Valley rätt okänt.
 • Många regionala verksamheter nämner överhuvudtaget inte Medicon Valley i sin marknadsföring.

Målet är därför att globala aktörer nu ska påverkas att koppla samman ordet ”tillgänglighet” med Medicon Valley. Strategin har en särskild formulering om just det. Stig Jörgensen sammanfattar den så här:

– I Medicon Valley finns en unik möjlighet att både kunna tillfredsställa dina yrkesmässiga ambitioner och samtidigt ha ett bra liv, där du känner dig trygg och din familj trivs.

Därutöver handlar det om tillgänglighet inom områden som:

 • Karriär-, life science- och forskningsmöjligheter
 • Skandinavisk livsstil tätt inpå naturen och med god balans mellan arbete och fritid
 • God tillgång till myndigheter, politiker och andra människor som talar engelska
 • God infrastruktur för cyklar, offentliga transporter och den internationella flygplatsen.
 • Tillgång till framstående företag som Leo-Pharma, Novo Nordisk, Lundbeck m.fl.
 • Tillgång till innovativa, mindre verksamheter som Symphogen, Santaris m.fl.
 • Tillgång till högklassig forskning och forskningsmedel.
 • Tillgång till högutbildade och innovativa miljöer (Sverige och Danmark är nr. 1 och 2 i EU).
 • Tillgång till öppna och trygga samhällen med minimal korruption

 

Medicon Valley sørskiljer sig
– Många av de här sakerna påminner om fördelarna som finns i resten av Skandinavien också. Men Medicon Valley skiljer sig genom att snart ligga helt tätt på forskningsflaggskepp som ESS och MAX IV, samt Novos och Lundbecks center, förklarar Stig Jörgensen.

Strategin har tagits fram genom samtal med 30 flaggskepp bland verksamheterna i Medicon Valley, där Stor-Köpenhamn dominerar, med sina 30.000 anställda inom life science, jämfört med 7.000 i Skåne. Stig Jörgensen ser dock ingen fara för att Skåne skulle bli underprioriterat.

– Svenskarna har stora forskningsanläggningar och snart kommer ESS och MAX IV, som kommer skapa uppmärksamhet runtom i världen, medan Danmark har mer av den kommersiella verksamheten. Det är en stark kombination, menar jag.

Stig Jörgensen tvekar inte, när har pekar ut vilket nästa steg måste vara, för att det hela inte ska stanna vid vackra ord:

– Nästa steg måste vara att bli en del av den process, som planerna för sammanslagningar av kommuner och regioner i begreppet Greater Copenhagen lägger upp till. MVA ska spela in med vår kreativitet och insikt, så det också blir innehåll i begreppet, när vi talar branding av vår life science. Vi vill vara en del av den processen och har möten med regionerna om det. Samtidigt ska vi bryta ner de barriärer som finns mellan de två länderna och de två skattesystemen. Vissa saker kan lösas, andra inte. Men en modell, som vi kan rekommendera den som flyttar hit, är att bo i Köpenhamn och arbeta i Skåne. Då behöver man bara betala den så kallade SINK-skatten i Sverige. Det kan man om man är EU-medborgare, men inte om man kommer från tredje land. Det håller Folketinget på att se över just nu, med anledning av ESS-situationen. Vi har förstås också forskarskatt i Danmark och Sverige, men målet bör ju vara, att också människor från länder utanför EU kan bo och arbeta tvärs över Öresund. Det är bråttom att få löst barriärerna, fastslår Stig Jörgensen.

 

Text: Keld Broksø