Storm-integration över Öresund

Minns ni Sven-Bodil? Och andra stormar, som döpts om när de färdats från ett land till ett annat? Nu slipper stormarna besvärliga dubbelnamn när de flyttar över Öresund. Svenska SMHI och danska DMI har ingått ett nytt samarbete. Det går ut på att det land som har stormen först, döper den. Sedan får stormen heta samma sak i det andra landet. Det var därför Alexander, som drog fram den 12 december i år,  fick heta Alexander på båda sidor Öresund.

Stormarna har väl knappast besvärats av detta gränshinder – men det underlättar för meteorologerna att bara ha ett namn att förhålla sig till.

Läs mer på dmi.dk »