Øresundstunneln får permanent hastighetsövervakning 2015

Bilister som kör för fort i Øresundstunneln löper framöver större risk att få fortkörningsböter. Under 2015 kommer polisen installera permanent hastighetsövervakning. Dessutom har bötesbeloppet för hastighetsöverträdelser stigit, men dansk polis hoppas att övervakningen ska ha en preventiv effekt, så att fler håller sig till tillåtna 90 km/h.

Ända sedan Øresundsbron invigdes år 2000 har man diskuterat hastighetsövervakning för tunneln, där en liten grupp bilister kör fortare än de tilåtna 90 km/h. Nu har danska polisen beslutat, att det under 2015 kommer installeras permanent hastighetskontroll.

I juni 2014 meddelade Rigspolitiet i Danmark, att man under andra halvåret av 2014 skulle genomföra försök med den automatiska metoden  AKT (Automatisk Trafiksäkerhetskontroll, som redan finns i Sverige red.s anmärkn.) Den har inte använts tidigare i Danmark, men man menade att den fyra kilometer långa Øresundstunneln var ett bra ställe att börja på.

Nu bekräftar den operative chefen vid Københavns Færdselspoliti, Lars Haugaard, att det varit en logistisk försening av projektet, som polisen arbetar på att färdiggställa någon gång under 2015.

– Kontrollen kommer definitivt få preventiv effekt, fastslår Lars Haugaard.

Han berättar, att när dansk polis gör manuella kontroller i tunneln, och i synnerhet på motorvägen efter tunneln på danska sidan, så sprider sig ryktet blixtsnabbt bland bilisterna.

– Det går igång både sms och facebook-uppdateringar och vi ser att farten tydligt går ner meddetsamma, säger  Lars Haugaard.

Svårt att göra manuell kontroll i tunnelen
Ett stort problem med att göra hastighetskontroller i tunneln har varit säkerheten för poliserna. Under 2011 skapade man en slags  säkerhetsbyglar för dem. Men man måste också försöka undvika att åsynen av polisen får bilisterna att tvärbromsa och på det sättet orsakar olyckor, så helt optimalt var det inte ändå.

Lars Haugaard bekräftar också, att man antalet hastighetskontroller de gjort varit begränsat. När de gjorts, har det skett i samarbete med Øresundsbron, som fått besked varje gång man gjort kontroll.

Senast man gjorde fartkontroll var den 13 maj 2014. Året dessförinnan var det i maj och 2012 gjordes en i juli. I gengäld var de desto mer effektiva: ett 20-tal fartsyndare fick böter varje gång.

Därfor har Øresundsbron tryckt på för att tunneln ska få fartkameror i lådor, så kallade stærekasser, alltså en helt automatisk, obemannad kamera-fartkontroll. Men Danmark har hittills varit emot.

På Sjælland gjordes ett försök med liknande ”stærekasser”, på 10 vägsträckor under perioden januari 2009 till januari 2010, men Øresundstunneln ingick inte i försöket.

I september 2010 kom en positiv utvärdering av försöket. Dåvarande justitieminister Lars Barfoed kommenterade att ”stærekasser på nationellt plan förväntas ha avgörande positiva effekter på hastigheterna och därmed minska antalet personskador.”

Danmarks Tekniske Universitet räknade ut, att det danska försöket gav en sänkning av genomsnittshastigheterna med 10-11 km/h på sex landsvägar med en hastighetsgräns på 80 km/h. I förhållande till personskador kunde det alltså ha betydelse.

Men Øresundstunnelen fick fortfarande inga permanenta fartkameror. Bland annat för att ett avtal med en leverantör måste sägas upp.

I stället kom rekommendationen från Rigspolitiet i juni 2014, att Øresundstunneln skulle bli testplats för  ATK. Den kan till exempel se ut så, att två sensorer läggs ner i vägbanan. De registrerar när en bil passerar, och hastigheten mäts mellan de två sensorerna samtidigt som ett foto tas av en fartkamera. Mätningen kan också göras med laser eller radar, så att polisen inte behöver ha bemanning på plats i tunneln.

Øresundsbron positiva 
Øresundsbrons säkerhets- och miljöchef, Ulla V. Eilersen, är glad för det nya beskedet om hastighetsövervakning från polisen, som hon under hela processen har haft ett bra samarbete med.

– Vi har inte låst oss vid vilken form av hastighetsövervakning det skulle vara, och vi har inte önskat oss övervakningen för att skapa besvär för våra kunder. Men om bilisterna vet, att det finns hastighetsövervakning i tunneln, så hoppas vi att det håller nere hastigheterna, säger Ulla V. Eilersen.

Fortkörningar är ett reellt problem i Øresundstunneln.

– Många blåser igenom i 150 km/h. Det ser vi, när polisen gör kontroll, och på våra egna mätningar från våra övervakningskameror, som dock inte kan användas för fartkontroll, berättar Ulla V. Eilersen.

– Fortkörningarna har inte blivit färre med åren och minst fem olyckor vi haft i tunneln har kunnat tillskrivas för hög hastighet. Minst en av de olyckorna hade kunnat leda till en tragedi, ifall det funnits flera passagerare i bilen.

Böter för både svenskar och danskar
Att köra för fort i tunneln kan bli ett dyrbart äventyr. Polisen i Danmark, dit tunneln hör, har precis höjt taxorna för fortkörningsböter. För personbilsförare, lastbilar och motorcyklar har minimum-beloppet höjts från 500 till 1000DKK. För alla förseelser, som ger så kallat ”klip i kørekortet” (enligt dansk lag, red:s anmärkn.), stiger bötersbeloppet till 2500DKK, upplyser Rådet for Sikker Trafik.

Det installeras hastighetsövervakning i tunneln under 2015 i båda riktningarna i Øresundstunnelen, och den kommer gälla både danskar och svenskar, berättar operative chefen vid Københavns Færdselspoliti, Lars Haugaard: om en svensk kör för fort i tunneln, så följer den danska boten med till Sverige via den svenska polisen.

Text: Keld Broksø