Konferenser och mässor växer över sundet

Entreprenörer, IT-folk och event av olika slag har fått upp ögonen för den nya dynamik man kan vinna på att ta sina arrangemang över Öresund. IT-firman Jayway ordnar nu konferenser både i Köpenhamn och Malmö och Iværk& Vækst-mässorna planerar nästa år en ny aktivitet på tvärs över sundet.

När 4.645 besökare samlades på entreprenörsmässan Iværk&Vækst i Øksnehallen i Köpenhamn i september, för att få inspiration och finna nya partners och investerare, så var det också sista gången, som de kom till ett enbart danskt arrangemang. Näringslivets mässor och konferenser har nämligen fått upp ögonen för möjligheterna som öppnas genom olika öresundssamarbeten.

Nästa års Iværk&Vækst-mässa kommer präglas av ett nytt samarbete med den svenska motsvarigheten Eget Företag.

– Det känns självklart att gå över Öresund, säger Eva Vedel, arrangör av Iværk&Vækst.

Exakt hur det nya svensk-danska fokuset kommer se ut, ska ledningarna för de två mässorna diskutera närmare i januari. De är redan överens om att de ska finna en samarbetsmodell, så att mässorna kan dra nytta av det faktum att många verksamheter arbetar på tvärs över sundet – eller gärna vill göra det.

– Det är ju att leva som vi lär, att vi själva lyfter blicken och ser utanför det egna landets gränser. Vi hann inte få allt på plats till i år, men till 2015 ska vi vara redo, säger Eva Vedel till Fokus Öresund.

Iværk&Vækst må ha haft 10-årsjubileum, men Eget Företag är i gengäld nästan dubbelt så stor och är Nordens största mässa för tillväxtföretag. Den arrangerades i början av oktober i år på Stockholmsmässan och hade 7.918 besökare. Ingen av mässorna har tidigare haft någon större representation över sundet, så det är något helt nytt.

Jayway skapar Öresundsprofil för sina konferenser
Också IT-konsultfirman Jayway ska nu skaffa sig en Öresundsprofil på sin konferensverksamhet, som redan i sin nuvarande form är ovanlig i IT-branschen. Konferenserna arrangeras parallellt med Jayways uppdrag för bl.a IKEA, 3, DSB, Politikens Hus och Copenhagen Airport i Kastrup. Konferenserna arrangerar man för att få synergieffekter mellan kunder och marknad.

Jayway, med huvudkontor i Malmö och filialer i Köpenhamn, Stockholm, San Francisco, Helsingborg, Karlskrona och Halmstad, höll sin första konferens i Köpenhamn den 4 november 2014 på temat ”At the frontend.” Den var inriktad på hållbara webblösningar, hölls på Radisson Blu i Köpenhamn och hade 120 deltagare.

”At the frontend” var en del av Jayways övriga konferensorganisation, Øredev, som har hållits i Malmö sedan 2004, och precis som Iværk&Vækst kan fira sitt 10-årsjubileum i år. Øredev är en av Europas största IT-utvecklarkonferenser, med 1300-1400 deltagare (varav några hundra danska).

– Vi vill nu utveckla en tydlig Öresundsprofil genom att ta in Köpenhamn mer i båda konferenserna. ”At The Frontend” återkommer nästa år i Köpenhamn, men samtidigt vill vi se om vi också kan flytta Øredev-konferenserna mellan Köpenhamn och Malmö, säger den dansk- och svenskspråkige Philip Kron, VD för Jayways kontor i Köpenhamn.

Ett annat exempel på den växande rörelsen med konferenser och mässor på tvärs över Öresund var den 17 oktober i år, då Öresundskomiteen engagerade sig i Sveriges största karriärmässa, Career Days, i Malmö, under temat ”Bridging Opportunities”. Syftet var att få danskar och svenskar att arbeta mer på tvärs över sundet och se regionen som en arbetsmarknad.

Svårt att få folk över sundet
Konferenser och mässor som Jayway, Career Days och Iværk&Vækst visar en tendens som under de senaste tre åren också tagits upp av det EU-stödda Interreg-projektet Oresund Event Center, som upphör vid nyår. Sekretariatschef Ulrich Ammundsen och hans medarbetare har arbetat för att göra Öresundsregionen ledande i att locka till sig och organisera internationella sport-, kultur- och kunskapsevents. Men de har inte fokuserat så mycket på det näringsliv, som nu börjar röra sig över sundet. Centret, som har sitt ursprung i Wonderful Copenhagen, har nämligen offentliga partners som Region Sjælland, Region Hovedstaden, Event in Skåne, Malmö Tourism och Københavns Kommune. Men Ulrich Ammundsen menar att det fortfarande är en stor utmaning i att locka folk över Öresund, oavsett om det gäller affärer eller offentliga events.

– Intresset för att skapa events, konferenser och mässor på tvärs över Öresund finns där. Men vi har fått flest besökare när vi hållit våra arrangemang här i Danmark. Det svåraste på konferensområdet är att locka folk från Danmark till Sverige, säger Ulrich Ammundsen.

 

Text: Keld Broksø