Integrationen lever men har ändrat karaktär

Øresundsbrons resultat under det tredje kvartalet 2014 visar på den starkaste trafiktillväxten på sex år.

– Integrationen pågår för fullt i regionen, den har bara ändrat karaktär. Ett intressant tecken på det är att vardagsresorna ökar, säger Fredrik Jenfjord, chef för försäljning och marknad på Øresundsbron.

Resultatet för årets tredje kvartal visar på ett överskott på 640 miljoner danska kronor, vilket innebär 144 miljoner danska kronor mer än motsvarande period förra året. Tillbakagången i pendlingen börjar avta, samtidigt som fritids- och frakttrafik ökar.
Tillväxten på fritidsmarknaden är på närmare åtta procent i förhållande till 2013.

– Allt fler kör över bron i fritidsärenden och det är ju ett väldigt gott tecken på att man ser det här som en region, säger Fredrik Jenfjord.

De kortare turerna över bron ökar
– Vi har infört en 6-timmars SnabbTur, vilket innebär att om man kör fram och tillbaka över bron inom sex timmar så får man resan till ett lägre pris.

Fredrik Jenfjord, chef för försäljning och marknad på Öresundsbron

Fredrik Jenfjord, chef för försäljning och marknad på Øresundsbron

En annan sak som i hög grad påverkat fritidstrafiken är Club Øresundsbron – en klubb för BroPasskunder. Enkelt förklarat handlar det om ett förmånsprogram med rabatter på olika aktiviteter. Fredrik Jenfjord berättar att t o m oktober i år hade inte mindre än 100.000 personer laddat ner vouchers, flertalet av dem var svenskar. Något av det som lockar på danska sidan sundet är Experimentarium, Den Blå Planet och Tivoli.

– Upplevelsepaketen har haft stor påverkan på den ökade trafiken, 270.000 personer får dessa erbjudanden varje vecka, säger Fredrik Jenfjord.

Även andra saker, så som exempelvis tågstrejken tidigare i år, har påverkat det positiva resultatet.

– Men även om vi tar bort effekten från strejken så har vi ändå den starkaste tillväxten på sex år, konstaterar Fredrik Jenfjord.

Britt Andresen är chefsanalytiker på Øresundsinstituttet:

– Den stigande trafiken över Øresundsbron ska ses i ljuset av tydliga Öresundstrender, säger hon. Danskarna flyttar till exempel hem från Skåne. Trots att bostadspriserna börjat stiga i Köpenhamnsområdet igen så är det billigt att finansiera sina bostadslån i Danmark just nu. Detta innebär att antalet pendlare minskar.

Britt Andresen, chefsanalytiker på Øresundsinstituttet. Foto: Miklos Szabo

Britt Andresen, chefsanalytiker på Øresundsinstituttet.
Foto: Miklos Szabo

Britt Andresen menar också att tågförseningar har bidragit till att en del Öresundspendlare valt bilen istället för tåget till sitt arbete.

– Den svenska kronan fortsatte att falla under det första halvåret i år. Det har inneburit ett ökat antal danskar som åker på shoppingturer till Skåne, fortsätter hon.

Slutligen har en stigande aktivitet på den danska arbetsmarknaden inneburit fler jobb, även för svenskar.

Fredrik Jenfjord håller med:

– Vi har haft en ganska tuff period med arbetspendlingen beorende på valuta, bostadspriser och jobb. Så det är klart, att en utjämning skulle ske var ganska väntat. Nu hoppas vi på att det finns en underliggande kraft i konjunkturen och på arbetsmarknaden som gör att vi får lite skjuts på den marknaden igen.

Finn Lauritzen, direktör för Öresundskomiteen:

– Man kan tydligt se att trafiken ökar igen över Øresundsbron. Om man ser till hur många människor som korsat sundet via bron, så var 2013 det år som hittills visat högst siffror, och tillväxten fortsätter. Även om arbetspendlingen är cirka 20 procent lägre nu jämfört med 2008, före finanskrisen, så har fritidspendlingen stigit desto mera, dvs möten, kultur, shopping, miniferier och allt möjligt annat. Det verkar som att Öresund, långsamt men säkert, blivit mer integrerat kulturmässigt.

Text: Kajsa Jacobsson