Bron i säkra händer med nytt övervakningssystem

Trafikcentralen är hjärtat av Øresundsbron. Här övervakas alla funktioner på bron och trafiken dygnet runt, året runt. I flera år har man arbetat med ett helt nytt driftövervakningssystem som nu är i drift.

Det är ganska lugnt i Trafikcentralen vid betalstationen på svenska sidan sundet när vi smyger in. Trafikledarna har full fokus på skärmarna. Johan Nord är projektledare på anläggningsenheten. Han gillar högteknologiska, teknikintensiva system. Driftövervakningssystemet är hans baby.

– Projektet började 2011 och avslutas nu vid nyår. Före sommaren började vi genomföra de första bytena för att under hösten gradvis byta ut allt. Åren dessförinnan har handlat mycket om att skriva och rita.

Driftövervakningssystemet är uppbyggt för övervakning av ungefär 5.500 objekt, såsom skyltar, pumpar, fläktar, branddetektorer och kameror.

– Det är viktigt att vi i systemet säkerställer att vi arbetar med rätt information och att vi lyfter fram kvalitetssäkrad information som är viktig för stunden för trafikledaren. Detta system är mer kostnadseffektivt än det förra.

Johan Nord, projektleder ved Øresundsbrons anlægsenhed. Foto: Stig-Åke Jönsson/MalmöBild

Johan Nord, projektledare vid Øresundsbrons Anläggningsenhet.

Johan Nord förklarar:

– Till exempel om vi ska byta tunnelfläktar så är det ett gränssnitt mellan tunnelfläkten och det här systemet. Det nya systemet är byggt för att kontinuerligt vara under ombyggnad. Det gamla systemet däremot var väldigt bökigt när vi skulle bygga om det, det var bara framtaget för att lösa uppgiften med den fläkt som satt där från början.

Han fortsätter:

– Personer som kör över bron märker ingen direkt skillnad nu mot tidigare, men för oss som arbetar här innebär det att vi bättre kan planera och förebygga så att det inte uppstår några problem. På sikt kommer det att främja tillgängligheten på bron.

På Trafikcentralen arbetar alltid minst två personer. Totalt åtta personer ingår i de olika arbetslagen. Här träffar vi Arne Wissum, trafikledare. Han är nöjd med det förenklade och moderniserade användargränssnittet.

Arne Wissum, trafikleder ved Øresundsbrons Trafikcenter, hvor trafikken over broen overvåges døgnet rundt.

Arne Wissum, trafikledare vid Øresundsbrons Trafikcentral, varifrån trafiken över bron övervakas dygnet runt.

– Det nya systemet är mycket lättare att jobba med, det är mycket mer intuitiva förbindelser mellan olika saker som underlättar för användaren. Det är standardiserat så att alla ska kunna gå in och jobba med det.

Han berättar om vanliga problem som kan uppstå på bron.

– På sommaren stannar människor ibland och ska ta bilder. På vintern kan det vara problem med bilar som går sönder på bron och som stannar av den anledningen, säger Arne Wissum.

Om någon bil stannar läser systemet av det direkt och skickar rekommendationer till trafikledaren om vad det vill göra. Trafikledaren kvitterar sedan om det är ok. I det här fallet kan det handla om att sänka hastigheten i närheten av den avstannade bilen.

Johan Nord:

– Göteborgsföretaget AcobiaFlux har tagit fram systemet som helhet. Internt har arbetet med det grafiska gränssnittet varit hårt styrt av oss eftersom det är vi som bemannar och sitter framför skärmarna. Man kan säga att vår leverantör har förverkligat Øresundsbron i en standardprodukt, de har konfigurerat och programmerat systemet för att anpassa det till bron.

 

Text: Kajsa Jacobsson
Foto: Stig-Åke Jönsson/Øresundsbron