Sydsvenskans nya chefredaktör vill rikta blicken över sundet

Pia Rehnquist är ny chefredaktör för Sydsvenska Dagbladet. Och hon vill gärna rikta blickarna mer mot den danska sidan av Öresund.

Sedan september har det stått ”chefredaktör” på Pia Rehnquists visitkort. Sydsvenskans nya chefredaktör har arbetat på tidningen sedan Øresundsbron öppnade, både som nyhetsreporter och som redaktionschef. Hon menar, att läsarnas intresse för Öresundsregionen är stort, och hon tror, att tidningens täckning av Öresundsregionen framöver kommer att bli bredare och mer djupgående.

– För mig är Öresundsregionen något helt fantastiskt. Jag är hitflyttad och bor inte här av gammal vana. Jag stannar här, för att jag trivs här. Det har hänt mycket sedan Øresundsbron öppnade och Citytunneln blev färdig. Jag tycker, att integrationen har kommit långt, och jag tror att den kan komma ännu längre. Det är flera tusen, som pendlar över sundet och arbetar i Danmark varje dag. Och för unga människor i 20-årsåldern är bron och regionen en självklarhet.

Ska man vara ärlig, så har väl Skåne större nytta av Danmark än tvärtom.

Pia Rehnquist tror att hennes läsare definitivt delar intresset för Öresundsregionen och livet på andra sidan sundet. Hon tror också, att svenskarna är mer intresserade av Öresundsregionen än danskarna är. Det gäller både politikerna och medborgarna, som ser stora möjligheter i att befinna sig tätt på den danska huvudstaden.

– Egentligen är det inget konstigt med det. Köpenhamn är storstaden och magneten. Och ska man vara ärlig, så har väl Skåne större nytta av Danmark än tvärtom, säger hon och hänvisar till Köpenhamns större utbud av arbete och kulturliv.

Avvisar kritiken
Øresund Media Platform forskar i danska och svenska mediers täckning av Öresundsregionen. Den senaste rapporten visar, att mediernas täckning av Öresundsregionen har blivit mindre och mindre under åren 2000-2012. Artiklarna har blivit färre och kortare, och ämnena är ofta ganska ytliga, är rapportens slutsats.

Pia Rehnquist har arbetat på Sydsvenskan under just dessa år. Hon avvisar kritiken. Hon tycker inte det är en korrekt bild, utan menar, att premissen eller metoden för undersökningen är felaktig.

– Jag tror bara att vi har kommit längre. Vi behöver inte skriva ordet ”integration” i alla texter, säger hon.

– I dag kan vi utgå ifrån, att våra läsare vet mer om Danmark, än de gjorde för tio år sedan. I början fick vi skriva mycket om integration, hinder, processen och liknande. Nu anser jag att vi har en mer initierad täckning av Danmark, än vi nånsin tidigare haft.

Pia Rehnquist förklarar, att redaktörerna på systertidningarna i Stockholm många gånger står som frågetecken, när Sydsvenskan levererar artiklar om Danmark. 600 kilometer från Øresundsbron är kunskaperna om Danmark sämre än i Skåne.

– Jag tycker det är beviset på en levande region, att man inte behöver förklara en massa, utan kan gå direkt på själva nyheten.

Bilden av livet och människorna på andra sidan sundet har med andra ord blivit mer nyanserad. Skillnaderna, politiskt och mentalt, har blivit tydligare när danska och svenskar kommit närmare varandra, menar Pia Rehnquist.

– Det är som ett förhållande, en förälskelse. I början ser man bara allt det intressanta och fantastiska. Man tänker att det ska bli härligt att få vara tillsammans. När man sedan har bott ihop en tid, ser man saker som att den andre slänger sina smutsiga strumpor på golvet….så kan det också vara i relationen mellan danskar och svenskar, att vi nu har kommit så långt, att vi ser skillnaderna tydligare.

Pia Rehnqvist

Pia Rehnqvist leder arbetet med sammanslagningen av Sydsvenska Dagbladet och Helsingborgs Dagblad. Foto: Christian Andersson, Apelöga

Ny struktur – nytt fokus
Pia Rehnquist har enbart varit chefredaktör i några veckor, men hon är redan mitt uppe i stora beslut om stora förändringar på de annars så traditionsfyllda tidningarna. Sydsvenska Dagbladet och Helsingborgs Dagblad, grundade 1848 respektive 1867, ska fusionera sina redaktioner. Tidningarna fortsätter i eget namn, men redaktionerna ska läggas ihop. Ändringen kan låta som om den innebär nedskärningar och besparingar, men den rymmer enligt Pia Rehnquist också möjligheter.

– Med den stora, gemensamma redationen får vi båda fötterna stadigt förankrade i Skåne. Vi vill mer än tidigare både vara en lokal och regional tidning, och i det inkluderar jag Danmark, säger hon och fortsätter:

– De två tidningarna är mycket lokala, också när det gäller den danska sidan. Sydsvenskan skriver nästan enbart om Köpenhamn. Helsingborgs Dagblad skriver  nästan enbart om Helsingör. Jag tror, att tidningarna framöver kommer ha ett  bättre helhetsgrepp över hela regionen.

Jag tror, att tidningarna framöver kommer ha ett  bättre helhetsgrepp över hela regionen.

Kommer vi att läsa ännu mer om det som sker på den danska sidan Öresund framöver? Pia Rehnquist vill inte garanera det, men hon tror att de skånska tidningarnas täckning av det politiska och kulturella livet på Öresunds västra sida i varje fall kommer bli alltmer nyanserad och mångfasetterad.

Som ny chefredaktör har Pia Rehnquist en unik möjlighet att styra de två stolta skeppen i ny riktning. Tiden får väl utvisa, om kursen för Sydsvenskan har satts mot en bredare och djupare täckning av politiken, kulturlivet, näringslivet och vardagslivet på danska sidan Öresund.


FAKTA: Medierna skippar Öresundsbevakningen 

Øresund Media Platform (ØMP) är ett samarbete mellan Öresundsinstitutet och universiteten i Lund och Roskilde. ØMP har kartlagt danska och svenska mediers bevakning av Öresundsregionen under åren 2000-2012 och resultatet är lite nedslående. ”Likheterna är fler än skillnaderna mellan skånska och danska medier. Den generella bilden är att Öresundsregionen genom åren har hamnat utanför mediernas sökarljus både i Danmark och Sverige, är rapportens slutsats.

Läs mer på Øresund Media Platforms hemsida


Text: Jesper Skjønnemand, JSPR
Foto: Christian Andersson, Apelöga