Fehmarn-förbindelsen kan göra Öresundsregionen till europeiskt transportnav

Tunneln under Fehmarn Bält ger transportbranschen runt Öresund en stor chans att utmärka sig på Europa-kartan, menar geografiprofessor och flygplatsdirektören.

Öresundsregionens transportsektor, med CPH flygplats och Copenhagen Malmö Port i spetsen, kan bli et europeiskt nav för transport av gods och människor, om politikerna och branschen rätt utnyttjar potentialen i den fasta förbindelsen under Fehmarn Bält, som förväntas öppna 2021.

– Tunneln under Fehamrn Bält och närheten till Tyskland kan ge transportsektorn på båda sidor Öresund ett ordentligt lyft. Det handlar inte bara om, att man öppnar nya marknader. När förbindelsen knyter hamnarna och flygplatserna i Öresund och Hamburg närmre varandra, uppstår synergieffekter som gagnar båda parter, säger Christian Wichmann Matthiessen, professor vid Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning vid Köpenhamns universitet.

Förväntan om positiva effekter av den kommande förbindelsen under Fehmarn Bält är inte bara akademisk. Också direktören för CPH flygplats i Kastrup, Thomas Woldbye, välkomnar den fasta förbindelsen och de kortare restiderna den innebär.

Alla investeringar som bidrar till mobiliteten i regionen är bra för vår verksamhet.
Thomas Woldbye

– Man ska komma ihåg, att tågen kör åt båda hållen. Men grundläggande inställning är att förbindelsen under Fehmarn Bält är en positiv sak. Alla investeringar som bidrar till mobiliteten i regionen är bra för vår verksamhet, säger Thomas Woldbye.

Men skapar inte närheten till Tyskland mer konkurrens för er?

– Jo, men den ger också tillgång till en större marknad. Sedan är det upp till oss att vara konkurrenskraftiga. Så vi ser förbindelsen under Fehmarn Bält som en möjlighet för vår verksamhet. Vi hoppas att människor från Nordtyskland lockas hit av vårt flygdestinations-nät, som är långt större än Hamburg eller Berlins, svarar Thomas Woldbye.

diagram2

Effekten av Øresundsbron
Sedan Øresundsbron öppnade år 2000 har trafiken i hamnen och flygplatsen utvecklat sig på mycket olika sätt.

Copenhagen Malmö Port såg en stor ökning i omsättning under de första sju åren efter brons öppning, en ökning från index 100 år 2000 till index 139 år 2007. Men finanskris och konjunkturer har drabbat hamnen, och de senaste åren har omsättningen fallit till index 109 år 2013.

På CPH flygplats har passagerarantalet däremot stigit relativt stabilt, från index 100 år 2000 till index 131 år 2013. Framgången, eller i alla fall en del av den, kan tillskrivas tillgången till den svenska marknaden, som öppnades för flygplatsen i och med bron.

– Øresundsbron har defintivt bidragit positivt till vår tillväxt.  Den har utvidgat vårt upptagningsområde, alltså det område inom vilket man kan nå flygplatsen inom två timmar. Cirka 20 procent av våra passagerare kommer från Sverige, och verksamheter och invånare i Skåne betraktar CPH som sin flygplats. Utan Øresundsbron hade många av dem flugit via Stockholm, säger Thomas Woldbye.

Effekten av Øresundsbron är odiskutabel. Men avståndet mellan Hyllie i Malmö och Örestad i Köpenhamn är bara 30 kilometer. Mellan Örestad och Hafencity i Hamburg är det 330 kilometer, alltså 11 gånger så långt. Varken Christian Wichmann Matthiessen eller Thomas Woldbye förväntar sig effekter på samma nivå som dem man fått av Øresundsbron.

Höghastighetståg en förutsättning
19 kilometer väg- och tågtunnel under Fehmarn Bält är bra för att koppla samman Öresundsregionen och Hamburg. Men den kan inte ensam skapa hela effekten. Om investeringen ska bli meningsfull, måste motorvägen kompletteras med förbindelse med höghastighetståg. Det menar både geografiprofessorn och flygplatsdirektören.

– Järnvägen är viktig för oss. Mer än hälften av våra passagerare kommer till flygplatsen med tåg eller annan kollektivtrafik. Men tågen måste köra med rätt frekvens och rätt hastighet. Det är stor skillnad på om resan tar två timmar eller tre. Om resan tar två timmar, är den intressant för oss. Och där menar vi att planerna kring Fehmarn Bält inte är tillräckligt ambitiösa, menar Thomas Woldbye.

Det är stor skillnad på om resan tar två timmar eller tre. Om resan tar två timmar, är den intressant för oss.
Thomas Woldbye

Christian Wichmann Matthiessen efterlyser också investeringar i infrastruktur, som knyter an till tunneln under Fehmarn Bält, bland annat en järnvägsförbindelse för höghastighetståg.  En sådan investering skulle vara ovärderlig för transportsektorn i Öresundsregionen, menar han.

– Om man verkligen vill dra nytta av tunneln under Fehmarn Bält, måste man också investera i höghastighetståg mellan Öresund och Hamburg. I Tyskland finns de redan. Och det är ingen tvekan om var det naturliga stället att stanna till är för ett sånt tåg: det är på flygplatsen, med alla dess förbindelser till resten av världen, säger Christian Wichmann Matthiessen.

Text: Jesper Skjønnemand, JSPR
Grafik: Jesper Skjønnemand, JSPR