Öresundsregionen behöver fler studerande över sundet

Lusten att studera i grannlandet är begränsad bland svenska och danska ungdomar. Det är synd, menar Öresundskomiteen, som efterlyser en ersättning för det nedlagda samarbetet i Öresundsuniversitetet. De studerande, som har gjort turen över sundet, rekommenderar det för andra.

Förväntansfulla danska och svenska ungdomar strömmade i september in på utbildningar och universitet runtom i Öresundsregionen. Men bara ett fåtal åker över Öresund för att studera i grannlandet. Tyvärr, menar många.

– Här och nu har det knappast några större ekonomiska konsekvenser, att danska ungdomar studerar i Danmark och svenska i Sverige. Men med tiden kan vi förlora på det. Får vi större utbildningsmobilitet, får vi också större innovationsmobilitet, och då kommer pengarna börja röra sig över sundet. Mobilitet är en förutsättning för tillväxten i Öresundsregionen.

Det säger Patrik Widerberg, Senior Advisor hos Öresundskomiteen. Han arbetar med att få bort juridiska, politiska, praktiska och mentala barriärer för integration av utbildnings- och innovationsmiljöerna i Öresundsregionen.

Vid studiestarten september 2014 blev bara 163 icke-svenska studerande med en behörig examen från Danmark intagen på vidareutbildningar i Sverige, och enbart 178 svenska medborgare togs in på grundutbildningar vid danska universitet.

Grannlandet ger internationellt perspektiv
Madeleine Hjalmarsson och Linn Stenius är två av de svenska studenter som har gjort resan över Öresund. de har båda studerat ekonomi vid Lunds universitet och läser nu International Marketing And Management samt Strategic Market Creation på Copenhagen Business School (CBS).

– Vi kommer båda från Stockholm och saknade storstaden, när vi studerade i Lund. Köpenhamn är en storstad, visserligen i ett annat land, men ändå nära Sverige. Det var ett lätt val, säger Madeleine Hjalmarsson om bakgrunden till att hon och väninnan hamnade i den danska huvudstaden.

– Dessutom är CBS en bra skola med fler och mer specialiserade studieinriktningar, tillägger Linn Stenius.

Madeleine Hjalmarsson och Linn Stenius är President och Corporate Event Coordinator för studentföreningen SweDen Students, som arbetar med att föra samman svenska studenter med svenska företag. De menar, att studierna i Danmark är en fördel, också när man söker arbete i Sverige.

– I början måste man ringa runt en hel del, men nu söker företagen upp oss. CBS har blivit känt som ett av Europas bästa lärosäten, också hos svenska företag. Dessutom är det en internationell aura över den, även om den ligger så nära som i Köpenhamn, berättar  Linn Stenius.

Även om Danmark och Sverige påminnser mycket om varandra, finns det skillnader. Språket är en utmaning, men också kulturen omkring studentarbeten är skiljer sig.

– För svenskar är det inte så vanligt att ha särskilt omfattande studentjobb, som många danska studerande har. Det är kopplat till skolan och mycket seriöst. Det kom nästan som en chock för mig, att det inte räckte att man var flitig i sina studier, utan man skulle dessutom ha ett relevant arbete. Men många svenskar som studerar här börjar anpassa sig, och många har skaffat studentjobb, säger Madeleine Hjalmarsson.

julie

Ingen skillnad på Köpenhamn och Malmö
I Malmö har Julie Gjerlufsen precis startat på utbildningen International Migration And Ethnic Relations vid Malmö högskola. Hon valde Malmö och Malmö högskola, för att det bara var där hennes drömutbildning fanns. Det är väl inte heller någon större skillnad på att flytta från Ringsted till Malmö än att flytta från Ringsted till Köpenhamn, tycker hon.

– Jag flyttade hit med min syster, som precis har börjat läsa på Lunds universitet. Vi skulle bestämma oss för, om vi skulle flytta till Köpenhamn eller Malmö, och vi tänkte, att det var lättare att bo i Sverige. Det krävde förstås lite planering och förberedelse, för vi måste skaffa svenska personnummer, svenska telefonnummer och sånt. Det krävdes några timmars väntetid på Skatteverket, men det var inga problem.

Den största utmaningen för Julie Gjerlufsen är språket. På utbildningen pratar man engelska, men på stan pratas det svenska.

– Jag tycker själv att jag borde förstå svenska. Det gör jag också för det mesta, men inte alltid. Ibland är orden eller uttalen så helt annorlunda. Men det blir säkert bättre med tiden. Ibland väljer jag helt enkelt att tala danska, medan andra pratar svenska med mig, så jag blir bättre.

Julie Gjerlufsen tvekar heller inte, när man frågar om hennes råd till andra som ska börja studerna.

– Det är väl ett större steg att flytta till Malmö än att flytta till Köpenhamn, men det är ju lätt att ta sig hem igen, om det nu sker något. Mitt råd till andra, som funderar på att studera i Sverige, är helt enkelt ”ta chansen”.

Efterlyser ersättare för Öresundsuniversitetet
Trots de goda erfarenheterna och rekommendationerna från studerande, som  läser hela eller delar av sina utbildningar i grannlandet, är det alltså fortfarande relativt få som gör det.

Patrik Widerberg från Öresundskomiteen menar, att universitets- och innovationsmiljöerana i Öresundsregionen skulle  vinna mycket på ett tätare samarbete och ett större utbyte. För att åstadkomma det, behövs något som kan komma istället för Öresundsuniversitetet, men utan den stora och tunga administrativa apparaten.

– Det behövs lite olja i maskineriet, och några flexibla nätverk mellan specifika universitet och institutioner. Öresundskomiteen vill gärna etablera strategiska nätverk mellan  venture-kapital, innovatörer, inkubatorer, universitet och utbildningar. Dessa skulle kunna mötas och prata om konkreta möjligheter för samarbete, så att utbildning, innovation, kunskap och tillväxt kan röra sig över sundet, säger  Patrik Widerberg.

Får vi större utbildningsmobilitet, så får vi också större innovationsmobilitet, och då kommer pengarna börja röra sig över sundet. (Patrik Widerberg)

Men barriärerna för en integrerad universitets- och utbildningsmiljö i Öresundsregionen är många, och en ersättare för Öresundsuniversitetet kan inte ensamt få bort dem.

– Det är ett komplext pussel. Det handlar om, att man ska kunna resa enkelt och billigt. Det handlar om att marknadsföra möjligheterna och skapa kunskap och kännedom bland nuvarande och framtida studenter. Och så handlar det om, att lärosätena tänker mindre på konkurrens och mer på samarbete, avslutar Patrik Widerberg.

Kilde: Styrelsen for Videregående Uddannelser (Danmark) og Universitets- och högskolerådet (Sverige)

Danska och svenska studerande i grannlandet
2010 2011 2012 2013 2014
Antagna till svenskt universitet med dansk examen
(icke-svenska medborgere)
106 118 168 156 163
Svenske medborgare antagna till danskt universitet
(enbart bachelor/grundutbildningar)
338 193 137 179 178
Total 444 311 305 335 341