Öresund i valets svallvågor

Valet möblerade om den politiska kartan i Sverige. Fokus Öresund har pratat med Pia Kinhult (M), ordförande i Regionstyrelsen och i Öresundskomiteen samt med Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö, för att ta tempen på Öresundsfrågorna.

Pia Kinhult har lång erfarenhet av Öresundsfrågor. Redan när hon för 15 år sedan valdes in i regionfullmäktige, då som fritidspolitiker, var ett av hennes första uppdrag som ledamot i Öresundskomiteen. Sedan dess har hon hunnit sitta i presidiet i fyra år, varav två som ordförande och två som vice ordförande. När Fokus Öresund når henne i slutet av september är ännu mycket ovisst kring den politiska framtiden i regionen.

–  Vi har ännu inte något klart regeringsalternativ. Utgångsläget är att vi är det oppositionsledande partiet. Vi tar de vice ordförandeplatser som tillfaller regionen. Allra senast den 3 november då fullmäktige sammanträder, ska allt vara på plats.

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S):

Foto: Per Wilkens

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S).
Foto: Per Wilkens

– Öresundsfrågorna är självklart viktiga för oss i Malmö. Många av våra medborgare från både Sverige och Danmark rör sig över gränsen dagligen. Att tillhöra en stor arbetsmarknadsregion är en styrka, både vad gäller för enskilda att söka jobb på båda sidor sundet och för företag att rekrytera kompetent personal. Jag tror att vi kan gå ännu längre och se till att befolkningen lätt och smidigt kan ta del av både bostads- och arbetsmarknaden, men även av det större utbudet av exempelvis kultur.

Pia Kinhult har alltid brunnit lite extra för Öresundsfrågor.

–  Ur arbetsmarknads- och marknadssynpunkt är det helt avgörande om du får tillgång till en marknad på 3,8 miljoner människor istället för länderna var för sig. Köpenhamn som huvudstad har allt att vinna på med ett större omland. Själv hoppas att jag kommer att sitta kvar i Öresundskomiteen, det hade varit roligt att följa det fortsatta arbetet.

Hon tycker att socialförsäkringsområdet är ett av de viktigaste gränshinderområdena.

piakinhult_lågupplöst

Pia Kinhult

– Vi har organiserat vår arbetsmarknadspolitik och vår socialförsäkringspolitik väldigt olika över sundet. Därför är det viktigt att utveckla informationstjänsten Öresunddirekt och samtidigt få bättre förankring bland statliga myndigheter kring att det finns expertis inom området. Det här med fel information, eller olika information på olika sidor sundet, är ett av de vanligaste individuella gränshindren.

Katrin Stjernfeldt Jammeh:

–  Många hinder har blivit lösta under de senaste åren, inte minst genom Öresundskomiteens arbete, men det finns också många hinder kvar. För en välfungerande arbetsmarknad krävs t ex att utbildningar anpassas och att det går att praktisera på båda sidor, men också att det är enkelt att arbeta i båda länderna utan att det ställer till problem med skatter och avgifter.

Hon tycker även att det är viktigt att försäkringssystemen synkas och att t ex pendlingen fungerar smidigt och pålitligt.

–        För att möta den kraftiga befolkningstillväxten och den ökade mängden godstransporter krävs också att vi tar höjd för nya infrastrukturinvesteringar och nya förbindelser.

Även Pia Kinhult tycker att en gemensam infrastrukturplanering är viktig.

För en välfungerande arbetsmarknad krävs t ex att utbildningar anpassas och att det går att praktisera på båda sidor, men också att det är enkelt att arbeta i båda länderna utan att det ställer till problem med skatter och avgifter.
– Katrin Stjernfeldt Jammeh

–   Vi är på gång att starta ett forum tillsammans med infrastrukturministern i Danmark för att få igång en gemensam planering. Jag hoppas få vara med och slutföra det arbetet eftersom vi nu har en sådan positiv respons på det. Jag tror att det hade underlättat för framtiden. Idag sitter aldrig vi ansvariga på politisk nivå ner tillsammans och diskuterar vad vi har för gemensam ambition med infrastrukturen.

Pia Kinhult tycker inte att det har varit något problem med att vice ordförande i Öresundskomiteen, danska Sophie Hæstorp Andersen är socialdemokrat, precis som hennes företrädare Vibeke Storm Rasmussen.

– Vi är mer bundna till vårt engagemang än till vårt parti i dessa frågor. Våra mål och syften är lika, säger Pia Kinhult.

–  På den svenska sidan har vi en samsyn, över både organisations- och partigränserna, kring Öresundsregionens betydelse, menar Katrin Stjernfeldt Jammeh. Jag kommer att jobba hårt för att Sveriges regering på ett bättre sätt än den förra, ska ta vara på Öresundsregionens möjligheter.

Text: Kajsa Jacobsson