Fehmarn kommer till Öresund

Fehmarnbelt Days är konferensen som vill bygga en bro mellan beslutsfattare och företag från Hamburg till Öresund. Det sker i Köpenhamn i slutet av september och början av oktober.

Tunneln under Fehmarn Belt kommer binda samman Rødby och Puttgarden, två mindre städer som ligger 200 kilometer från Øresundsbron. Ändå finns det en bred enighet om att politikerna och näringslivet i Öresundsregionen bör intressera sig för den dansk-tyska förbindelsen. Och det bör ske redan nu, även om tunneln öppnar först 2021. Konferensen Fehmarnbelt Days är en god anledning.

– Den fasta förbindelsen under Fehmarn Bält får avgörande betydelse för Öresundsregionen. Nu utvidgas regionen, från ett relativt litet område kring Köpenhamn och Malmö, till ett mycket större området mellan Öresund och Hamburg, eftersom restiden blir så kort, att du kan resa fram och tillbaka samma dag, säger Ajs Dam, direktör för Corporate Communications och Regional Development hos Femern A/S.

Den uppfattningen är han inte ensam om.

– Etableringen av korridoren mellan Öresund och Hamburg är det viktigaste som skett för Öresundsregionen sedan Øresundsbron öppnade. Den kommer skapa stora förändringar, som innebär både möjligheter och utmaningar, menar Jacob Vestergaard, direktör for STRING, som arbetar för att främja tillväxten i korridoren mellan Öresund och Hamburg. STRING är en av medarrangörerna av Fehmarnbelt Days.

Tunneln öppnar först 2021, men beslutsfattare och företag bör redan nu skrida till handling, menar både Ajs Dam og Jacob Vestergaard.

Etableringen av korridoren mellan Öresund och Hamburg är det viktigaste som skett för Öresundsregionen sedan Øresundsbron öppnade.
– Jacob Vestergaard

– Det ska investeras i infrastruktur, Det ska fattas beslut, planläggas, genomföras och det tar lång tid. Ju förr man kommer igång, desto bättre och mer ekonomiskt blir det. Därfrö är det viktigt både för beslutsfattare och företag att komma till Köpenhamn och Fehmarnbelt Days, säger Ajs Dam.

– Det är nödvändigt för både företag, myndigheter och universitet redan nu börjar planera efter att vi har en ny geografi år 2021. När vi byggde Øresundsbron, började vi först tala om regionen när bron öppnade, och därför tog det också lång tid innan integrationen kom igång. Den här gången ska vi vara ute i god tid, menar Jacob Vestergaard.

Metropolerna smälter sammen
Jacob Vestergaard nämner forskningsanläggningarna ESS i Lund och DESY i Hambirg som exempel på institutioner som vinner på förbindelsen. Tillsammans kommer ESS och DESY bli världsledande inom materialforskning och nanoteknologi.

Christian Wichmann Matthiessen, professor vid Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning vid Köpenhamns Universitet, håller med.

– För städerna kring Öresund är det intressanta med förbindelsen under Fehmarn Bält att den avlägsnar barriärer för samarbeten mellan Hamburgregionen och Öresundsregionen. Det är två stora, starka ”power houses” som får ny energi av att komma närmre varandra.  De har ett väl utvecklat och unikt näringsliv, till exempel inom nanoteknologi, medicinalindustrin och rederiverksamhet, där var och en kommer ge added value åt de varandra, säger han.

Enligt Christian Wichmann Matthiessen ligger vinsten i något så enkelt som närhet och kontakt.

– Man halverar praktiskt taget avståndet mellan de två storstadsområdena. Med förbindelsen under Fehmarn Bält kan man köra till ett möte i den andra metropolen och ändå sova hemma i sin egen säng på natten. Det kommer vara en fördel för näringslivet och forskningsmiljöerna. De får möjlighet att etablera nya samarbeten och det finns det alltid värde och tillväxt i, säger han.

Tre länder, en region
På båda sidor Øresundsbron ser företagsorganisationerna enorma potentialer i tunneln under Fehmarn Bält. De ser särskilt möjligheter i den stora tyska marknaden. Men de ser också en kraftigare konkurrens.

– Man kan jämföra det med situationen när Øresundsbron byggdes. Före den var vi verkligen två länder och två regioner. Nu är vi en region – två länder. Förbindelsen över Öresund har varit viktig för näringslivet och det kommer förbindelsen under Fehmarn Bält också bli. Det blir tre länder – en region.

Det säger en optimistisk Bodil Rosvall Jönsson, VD för Business Region Skåne. Hon är dock också viss om, att det kräver hårt arbete om Öresundsregionen och Skåne ska nå framgång i den internationella konkurrensen.

– I Skåne vill vi locka till oss internationella huvudkontor. Det kräver kvalificerade medarbetare, vilket kräver attraktiva bostadsområden, internationella skolor, spännande kultur, shoppingmöjligheter, konferens-faciliteter och mycket annat. Och så kräver det internationella förbindelser, Därför hoppas vi att man etablerar höghastighetståg, inte bara mellan Öresund och Fehmarn, men också till Oslo och Stockholm. Så krymper avstånden mellan oss i Norden och mellan oss och Europa.

Men enbart insfrasturktur räcker inte. Det måste också byggas relationer.

– Allt börjar ju hos oss människor. Vi måste mötas, skapa ömsesidiga relationer och förståelse. Vi måste helt enkelt lära känna varandra. Det kan vi börja med redan nu, och då är ett arrangemang som Fehmarnbelt Days väldigt viktigt, menar Bodil Rosvall Jönsson.

Copenhagen Capacity: För tidigt
Copenhagen Capacity ser också potentialen hos tunneln under Fehmarn Bält, i synnerhet för hamnar och flygplatser omkring Øresundsbron, dessa kan bli internationella knutpunkter. VD Claus Lønborg menar dock, att det är för tidigt att marknadsföra de möjligheter som kommer, när förbindelsen en gång är färdig.

– Det är för tidigt att tala med företag om de möjligheter som kommer med förbindelsen. Vi har försökt ha en sådan dialog, men vi märker, att det ligger för långt fram i tiden för dem. När vi säger, ”det kommer en tunnel om fem-sex år” så svarar de ”kom igen om tre-fyra år.”

Fast det betyder inte att Copenhagen Capacity och Claus Lønborg sitter och rullar tummarna med detta. Tvärtom. De bara riktar sitt fokus mot det mer konkreta.

– Vi arbetar målmedvetet med byggfasen. Den ligger ju precis om hörnet. Det handlar om att attrahera verksamheter som kan bygga infrastrukturen, inte bara tunneln, men all den infrastruktur, som senare ska kunna locka andra verksamheter till regionen. Och där är vi mycket aktiva, både i Europa och i Kina, berättar han.

Claus Lønborg vill dock gärna poängtera att det är bra att förbereda sig och börja räkna på potentialerna redan nu, med arrangemang  som Fehmarn Belt Days.

Øresundsbron förväntar ökad trafik
Förväntningen om tillväxt på båda sidor Öresund är det inte bara företagsorganisationernas i Malmö och Köpenhamn som förnimmer. Den delas också av Øresundsbro Konsortiet, där prognoserna visar en trafikökning på 1.000 dagliga passager, när den dansk-tyska tunneln blir verklighet.

– Det är ingen tvivel om att förbindelsen under Fehmarn Bält kommer bidra till tillväxt i Öresundsregionen och trafiken över bron. De tusen dagliga extra passagerna kommer inte komma samma dag som det röda bandet klipps, snarare efter tre, fyra eller fem år. Det är vår erfarenhet från Øresundsbron, och det är vad vi förväntar oss av tunneln under Fehmanr Bält, säger Fredrik Jenfjord, chef Försäljning och Marknad vid Øresundsbro Konsortiet.

Øresundsbro Konsortiet deltar förstås i Fehmarnbelt Days 2014.

– Fehmarn-tunnelen är en av de största, danska investeringar någonsin. Vi är skyldiga att berätta för Danmark och danskarna vad projektet går ut på och vad det kommer betyda för dem. Därför tar vi med Fehmarnbelt Days 2014 tunneln från Rødby till Rådhuspladsen, säger Ajs Dam från Femern A/S.

Den öppna delen av Fehmarnbelt Days 2014 hålls i Tivoli Congress Center under den 1och 2 oktober. Det är gratis att delta i de flesta programpunkterna, och anmälan kan ske på hemsidan  fehmarnbeltdays.com.