Tågintäkterna är en fast summa varje år

Förra veckan skrev medierna om en rapport kring tågtrafiken och dess kostnader sträckan Malmö-Köpenhamn. Fokus Öresund ställde fem frågor om tågtrafiken till Bengt Hergart, anläggningsdirektör vid Øresundsbro Konsortiet.

Vilken roll har Øresundsbro Konsortiet för tågtrafiken?
Konsortiet äger och driver Öresundsförbindelsen. För järnvägen är vi samma funktion som Banedanmark och Trafikverket på andra sträckor: vi äger rälsen och står för underhåll och reparationer. Sedan driver tågoperatörer trafiken med gods- och persontåg.

Vad tjänar Øresundsbron på tågtrafiken?
2013 var intäkterna från tågtrafiken till Øresundsbro Konsortiet 495 miljoner DKK. Det kan jämföras med de 1.143 miljoner DKK som vägintäkterna stod för. Tågintäkterna är avgifter som svenska Trafikverket och danska Banedanmark betalar till oss. De tar i sin tur ut banavgifter av tågoperatörerna, som sedan tar ut avgifter av tågpassagerare och för godstransporter.

Vilka faktorer påverkar hur mycket pengar Øresundsbron får in på tågtrafiken?
Beloppet som Trafikverket och Banedanmark betalar till oss är en fast summa, som indexregleras varje år. Att det ska vara så står reglerat i regeringsavtalet mellan som danska och svenska staten upprättade 1991. Så till skillnad från vägtrafiken, där konsortiet sätter priserna, så sätts priserna av Trafikverket och Banedanmark.  Våra tågintäkter påverkas inte av hur många tåg som kör eller hur många människor som åker i dem.

Vad används pengarna till som bron tjänar på tågtrafiken?

Precis som vägintäkterna används de för att betala av lånen som finansierat bygget av öresundsförbindelsen. En del går också till underhåll och reparationer, samt övriga omkostnader.

Vad kostar det att köra ett tåg över bron?
Vad tågoperatörerna betalar per tåg till Banedanmark och Trafikverket går att hitta i nätbeskrivningen på de sistnämndas hemsidor:

Banedanmark netredegørelse
www.bane.dk/

Trafikverkets järnvägsnätbeskrivning
www.trafikverket.se/

Text: Sanna Holmqvist