Øresundsbrons egen teknik räddar snedkablarna från korrosion

Ett vax från bilindustrin gav idén. Nu har Øresundsbron utvecklat en ny teknik för att skydda snedkablarna mot korrosion. Utan korrosion får kabelfästena närmast evigt liv och kommer inte behöva bytas ut under överskådlig tid.

– Det är en stor vinst för miljön och inte minst en gigantisk ekonomisk besparing, säger Lennart Emanuelsson, som utvecklat tekniken och fått utmärkelsen Årets Ytskyddare 2014 på kuppen.

Korrosion, alltså de frätskador som uppstår på en yta av till exempel metall, orsakade av väder, vind, föroreningar, vatten, salt och annat som ytan kommer i kontakt med, är ett stort problem. Bara i Sverige räknar Korrosionsinstitutet med att korrosion kostar samhället 90 miljarder SEK om året. Därför arbetar också många verksamheter intensivt med att utveckla nya metoder för ytskydd. Inte minst Øresundsbron.

– Vår anläggning ligger i en marin miljö och är därmed utsatt för mycket större korrosionsrisker än samhället i övrigt. Därför är det oerhört viktigt att vi på Øresundsbron aktivt arbetar med en övergripande strategi för att långsiktigt minimera skador och risker på det mest miljövänliga och ekonomiskt fördelaktiga sättet, säger Lennart Emanuelsson, teknikansvarig vid Anläggningsavdelningen på Øresundsbron.

För att ge en bild: 24.000 bultar på brons sido- och mitträcken har korrosionsskyddats, så de kommer nu att hålla lika länge som räcket i övrigt, ca 50 år. 90 nöddörrar in till nödutrymningsgången i tunneln har bytts ut mot nya i rostfritt stål och 45 nöddörrar in mot järnvägen har målats om.

– Brons stålfackverk skyddas utvändigt av 600.000 liter färg för att skydda stålet mot korrosion. För att hålla detta skydd intakt så gör vi stora reparationsmålningsinsatser. Hittills har vi lagt ca 60 000 målningstimmar på att reparera mindre rostskador och i år räknar vi med att lägga ca 8000 timmar på denna reparationsmålning.

Men skyddsmålning är inte tillräckligt överallt på förbindelsen, eftersom man inte kommer åt överallt. Det fick Lennart Emanuelsson att fundera på om de kunde finnas alternativ. Bilindustrin har ju lyckats bra med rostskydd, tänkte han. Så han tog kontakt med ett företag som arbetar med rostskydd för bilar. En av deras produkter är ett hålrumsvax som har förmåga att krypa in i smala spalter, t.ex mellan plåtar, dit inte färg når.

– Hålrumsvaxet är noga utprovat och godkänt av biltillverkarna, så min tanke var att det borde kunna fungera på bron också.

Det fanns ett ursprungligt vaxskydd på Øresundsbrons snedkabelinfästningar, ett smältvax som upphettades för att bli flytande. Leverantörens produkt var dock inte helt optimal för bron, eftersom vaxet krymper när det stelnar.

– Vaxets skyddande verkan minskar i krympsprickorna och det var ett förfärligt kletigt och tidsödande arbete att skrapa loss allt vax för att kunna utföra de regelbundna inspektionerna.

Utifrån bilindustrins vaxprodukt utvecklade Lennart Emanuelsson och hans kollegor ett nytt vax, som de sedan testade på Øresundsbron. Den nya tekniken visade sig fungera alldeles utmärkt, bland annat för att vaxet hålls flytande och inte stelnar. Så nu har man inlett ett arbete med att rostskydda snedkabelfästena på bron med den nya tekniken. Det arbetet kommer vara klart 2015.

– Den största vinsten är att snedkablarna nu får möjlighet att få ett evigt liv. Att byta snedkablar hade varit ett extremt kostsamt och komplicerat projekt, med stora trafikstörningar på bron som följd.

Det nya korrosionsskyddet har också inneburit att inspektionstiden minskat från 4 timmar till ca 4 minuter.

– Den här tekniken är en stor vinst för miljön och inte minst en gigantisk ekonomisk besparing. Jag har ingen siffra på exakt hur mycket det hade kostat att byta snedkablarna den dag det hade varit dags för det, men det handlar om enorma belopp som vi nu sparar in, säger Lennart Emanuelsson.

Utvecklingen av den nya tekniken har uppmärksammats av omvärlden och vid konferensen Ytskydd 2014 i februari utsågs Lennart Emanuelsson till Årets Ytskyddare 2014 för sin idé.

Text: Sanna Holmqvist

Läs mer på www.korrosionsinstitutet.se

Läs mer om Ytskyddskonferensen 2014

Läs mer om Øresundsbrons anläggning