Øresundsbron och Netnod bygger ut den digitala bron

Øresundsbron är inte bara en bro av motor- och järnväg, utan också av optiska fibrer, som sänder stora mängder digital information. Øresundsbro Konsortiet och det svenska företaget Netnod har nu ingått ett avtal som ska förbättra och integrera Öresundsregionens digitala infrastruktur.

Det är inte bara motorfordon och tåg som susar fram över Øresundsbron. Genom ett par kraftiga kablar med optiskar fibrer far också oräkneliga mängder 0:or och 1:or fram och tillbaka mellan Danmark och Sverige. Nu får datatrafiken över Öresund en ordentlig skjuts framåt.

Øresundsbro Konsortiet och det svenska företaget Netnod har tecknat ett avtal om att använda Øresundsbrons optiska fibrer för att förbinda tele- och datanätverket i Köpenhamn och Malmö. Därmed får Öresundsregionen en mycket mer tätt integrerad digital infrastruktur, och blir i ett slag ett internationellt kraftcentrum för internettrafik.

Avtalen med Netnod är en direkt konsekvens av konceptet C2C (City to City) som lanserades för ett par år sedan. Øresundsbro Konsortiet har sedan brons öppning 2000 levererat data mellan Kalkbrottet i Limhamn och Örestad eller Glostrup, men med C2C kan Øresundsbro Konsortiet nu överföra data hela vägen mellan Malmö och Köpenhamn.

Netnod driver en stor del av Nordeuropas infrastruktur för datatrafik. I början av 2014 övertog företaget så kallade internet exchange points (eller IXP’er, för de insatta) i Köpenhamn som komplettering till den som företaget redan hade i Malmö. IXP’er förbinder de olika tele- och dataoperatörerna med varandra och hanterar internettrafik.

Förväntningen är att sammankopplingen ger regionens databaserade verksamheter ett försprång i den internationella konkurrensen, och avtalet passar därmed fint ihop med
Øresundsbro Konsortiets uttalade vilja att göra Öresundsregionen till ett kraftcentrum genom att ständigt bygga nya broar, ekonomiskt, kulturellt och mentalt, som det står i företagets vision.

Också Netnod ser regionens potential.

– Vi skapar den optimala lösningen för innehållsleverantörer och nätverksoperatörer genom att förbinda och serva en stor och dynamisk region. Vi är mycket begeistrade över de möjligheter som lösningen erbjuder olika nätverk i de båda länderna, säger Kurtis Lindqvist, VD vid Nenod.

Nätverk med oändlig kapacitet
De ser inte mycket ut för världen, de optiska fibrerna mellan Danmark och Sverige, faktiskt är de bara några oranga ledningar på 15 mm i diameter. Men varje ledning innehåller 192 optiska fibrer men i princip oändlig kapacitet. Av hänsyn till stabilitet och säkerhet ligger ledningarna i två separata spår på varsin sida om järnvägen.

Även med det nya avtalet med Netnod, finns det mer utrymme att ta av.

– 76 procent av de optiska fibrerna på Øresundsbron är uthyrda, så det finns fortfarande ledig kapacitet, säger Peter Myrbäck, system manager hos Øresundsbro Konsortiet.

Han berättar att dataförbindelsen över Øresundsbron är attraktiv, eftersom alternativen vore sjökablar, som är mindre stabila och mer osäkra. Risken för att något inträffar med en sjökabel är helt enkelt större, och det är svårtillgängligare att reparera en sjökabel.

– Kunderna är typiskt tele- och dataoperatörer med stort kapacitetsbehov, men även verksamheter med kontor på båda sidor av sundet, och behov av säkra och stabila dataförbindelser, visar intresse för C2C-konceptet. Genom att hyra en optisk fiber får kunden möjlighet att skapa och styra sitt eget nätverk, förklarar Peter Myrbäck.

Text: Jesper Skjønnemand