Fem frågor om 2013 till Caroline Ullman-Hammer, VD för Øresundsbron

I dagarna offentliggör Øresundsbro Konsortiet sin Årsredovisning 2013. Den visar, att de senare årens trend håller i sig: fritids- och frakttrafik går starkt framåt. Øresundsbron har ökat sina marknadsandelar inom alla trafikkategorier. Trafikintäkterna ökar och ränteutgifterna minskar.

Resultatet blir ett överskott på 597 miljoner DKK före värdeförändring. Samtidigt går pendlingstrafiken fortsatt tillbaka. Även om det inte skapar ett intäktsproblem så måste man ändå ta det i beaktande, menar Øresundsbrons VD Caroline Ullman-Hammer:

1. Vad gick bra under 2013 och vad gick mindre bra?

Resultatmässigt gjorde vi ett mycket starkt år 2013. Vi gläds åt alla nya kunder och att det utbud vi erbjuder uppskattas och utnyttjas. Många öppnar och läser våra nyhetsbrev och de blir dessutom allt fler efterhand. Vår kundservice får också mycket goda vitsord, när vi gör kundundersökningar. Vi har högt ställda krav på oss själva när det gäller service så det är bra att det uppskattas av våra kunder. Vi har som ett mål att ännu fler ska utnyttja hemsidan, men många väljer ändå att ringa. Vi jobbar för att göra hemsidan ännu mer användarvänlig och intressant. Här kan vi bli bättre, hoppas jag.

2. Vad är du själv mest nöjd med under 2013?
Att bron klarade stormarna utan några större skador. Det visar att allt är av god kvalité och håller för påfrestningar. Sen är det alltid tråkigt när vädrets makter påverkar våra kunder, i synnerhet när stängningarna måste vara så länge som de två i höstas, men vi tar inte några risker i detta avseendet.

3. Intäkterna från vägtrafiken ökar, trots att pendlingen går tillbaka, hur kommer det sig?
Pendlarna reser till ett förmånligt pendlarpris. Det gör att när fritidsresandet och framför allt fraktkunderna ökar, så kan vi hålla uppe intäkterna totalt sett.

4. Har tillbakagången i pendlingen någon betydelse för Øresundsbron, om det inte påverkar intäkterna?
Pendlingen upplever jag som en grundförutsättning för den trafik som skapats och växt efter att bron blev byggd. Att vara pendlare innebär att man lever med en vardag på båda sidor sundet och skapar relationer. På det sättet byggs regionen stabilt över tiden. Om allt fler människor i regionen väljer det sättet att leva, med sin vardag på båda sidor sundet, är det något som verkligen gagnar regionens framtid. Fler unga välutbildade söker sig till regioner med stor arbetsmarknad.
Vi hoppas att arbetstillfällena blir fler och då också bidrar till en ökad pendling.

5. Vad önskar du dig inför 2014?

Jag hoppas vi ska fortsätta att locka nya kunder och att vi ska erbjuda bra och kul saker att göra på båda sidor sundet. Business-trafiken kan förhoppningsvis ta lite ny fart och jag hoppas att regionen som helhet får ny fart och framtidsglöd.

Läs vidare i pressmeddelandet: Ökade vägintäkter och låga räntor gav förbättrat resultat

Text: Sanna Holmqvist