Femern blir också svenskarnas tunnel

Från 2021 kommer det bara ta tio minuter att köra genom den kommande Femern Baelt-tunneln mellan Rödby och Puttgarden. Det innebär stora fördelar också för Sydsverige.

Färjan Rödby-Puttgarden är en av de förbindelser till Tyskland som svenskarna använder mest när de ska på dagstur, åka på längre semester eller på affärsresa. Det är också den viktigaste rutten mellan Skandinavien och den europeiska kontinenten, sett till trafikvolymen. Båtturen över Fehmarn Bält är en direkt förbindelse till Hamburg och vidare in i Tyskland och Europa, och den ingår i motorvägsnätet med E20 och E47, som sammanbinder Sverige med Danmark via Øresundsbron eller färjan Helsingborg-Helsingör.

Ledens betydelse för Sverige och de svenska resenärerna förväntas öka ännu mer, när den kommande Femern Bælt-tunneln står klar att tas i bruk 2021. Den cirka 19 kilometer långa sänktunneln blir ett gigantiskt byggprojekt, och den fasta förbindelsen kommer förändra möjligheterna att utnyttja regionens potential för näringsliv och medborgare. Politiskt talar man om, att den fasta förbindelsen kommer få stor betydelse för utveckling av axeln Hamburg-Köpenhamn-Malmö, inom näringsliv, utbildning och turism.

Med en hastighet på 110km/timmen på motorvägen kommer bilisterna få en restid genom tunneln på cirka tio minuter, där färjeöverfarten idag tar 45 minuter, utöver väntetiden i hamnen. Tågresan från kust till kust kommer ta sju minuter.

– Vi ser Femern Bælt-tunneln som mycket viktig. Den kommer föra Öresundsregionen och Hamburg-regionen ännu närmre varandra, säger Mikael Stamming, utvecklingsdirektör på Region Skåne.

– Om man bor i Malmö kommer man kunna ta tåget genom tunneln till Hamburg på samma restid som det idag tar att åka till Göteborg. Det ger ett svindlande perspektiv, oavsett om man reser i affärer, för handboll eller kultur. Näringslivet får plötsligt utvidgade marknadsmöjligheter med miljoner konsumenter i Hamburg och övriga Nordtyskland. Det blir mer lättillgängligt, med allt vad det innebär av möjligheter för nya verksamheter och nya jobb. Också forskningen kommer få större möjligheter till samarbete, mellan till exempel det kommande ESS i Lund och motsvarande center i Hamburg. Det ger oss möjlighet att locka hit internationella forskare, fortsätter han.

Den korta restiden beräknas ge ett uppsving i trafiken och totalt förväntas biltrafiken över Fehmarn Bält växa från nuvarande dagliga 5.400 bilar med färjan, till 8.000 bilar dagligen, när tunneln öppnar. Fem år senare förväntas trafiken ligga på 10.800 bilar dagligen i genomsnitt.
De svenska bilarna utgör i dagsläget en fjärdedel av trafiken, och den andelen förväntas växa, när tunneln står färdig. Det är alltså en viktig trafikled även för svenskar. Ännu har dock inte Femern Bælt-förbindelsen fått så stor uppmärksamhet bland allmänheten i Sverige.

– Det kommer först när bygget påbörjas, och det börjar omtalas i TV, menar Mikael Stamming.

Tunneln ska finansieras via lån, som ska garanteras av den danska staten, på samma sätt som Øresundsbron. Och precis som över Öresund, så är det trafikanterna i tunneln, som utöver att betala driften av tunneln, också ska finanisera tillbakabetalningen av lånen. Svenskarna kommer alltså att vara med om att betala en del av kostnaderna för att bygga tunneln.

Förberedelserna har pågått länge, och 2015 påbörjas det själva arbetet med att bygga sänktunneln till både järnväg och motorväg under Fehmarn Bält. Kostnaderna beräknas uppgå till 40,7 miljarder DKK.

Läs mer på femern.dk »

Text: Nils Francke