Notiser

Missa inte Øresund Business Meeting

Den 7 november är det dags för årets stora Øresund Business Meeting och än finns platser kvar! Temat är Framgång utan gränser och det kommer handla om hur Massive Entertainment har tagit gaming från hobby till Hollywood, hur Skanska Öresund formar framtidens infrastruktur och om Copenhagen Airports expansion.

Anmäl dig på oresundbusinessmeeting.com

Nya kategorier för farligt gods

Øresundsbron får ny tunnelkategori för farligt gods från den 15 november 2017. Ändringen sker mot bakgrund av en riskanalys, framtagen av Ramböll, som visar att det transporteras mindre mängder farligt gods på bron än vad man utgått från tidigare. Det fanns helt enkelt utrymme att öppna för fler transporter utan att öka riskerna.

– Det finns en samhällsmässig vinst med att de här transporterna kan ta den korta vägen över bron och köra på motorväg hela vägen, säger Marie Romare, ansvarig Businessmarknaden vid Øresundsbron.

Läs mer om regler för farligt gods

 

Vindskydd, skyltar och väglinjemålning

Det är fortsatt livlig ombyggnadsaktivitet i betalstationen. Under oktober har fyra vindskydd satts upp på refugerna mellan banorna. De ska förbättra arbetsmiljön för dem som arbetar där. Dessutom har skyltningen in mot betalstationen, som vägledde kunder till olika banor, tagits bort och ersätts nu av de flexibla skyltarna i den nya portalen. Väglinjemålningen som leder trafiken in mot banorna kommer göras om i november, för att underlätta trafikflödet genom betalstationen.

Läs mer om kommande nya betalningsmöjligheter i betalstationen: Full fart framåt för nya betalstationen 

Notiser

Ökad trafik och förbättrat resultat under första halvåret 2017

Trafiken på Øresundsbron har ökat stabilt de senaste åren, så även under det första halvåret 2017. Totalt ökade motorvägstrafiken med 3,5 procent, 659 fordon per dygn, jämfört med samma period förra året.

Den stora framgången syns i fritidstrafiken med BroPass, som ökat med nästan 6 procent, vilket är drygt 300 bilar per dygn.

Pendlingstrafiken har ökat med 1,4 procent under perioden, vilket är 86 passager om dygnet.

Frakttrafiken har ökat med 4,3 procent, motsvarande 54 lastbilar per dygn.

Øresundsbro Konsortiets resultat före värdeförändring blev 466 milj DKK, en förbättring på 25 milj DKK.

Läs mer i pressmeddelandet

Läs mer i pressmeddelandet
Läs rapporten

 

Hälsning från en bro till en annan

I Skottland invigdes bron Queensferry Crossing i augusti. Liksom Øresundsbron är den en snedkabelbro, XX km lång (brodelen av Öresundsförbindelsen är 8 km). Øresundsbron sände en lycka till-hälsning via twitter som kan ses på @oresundsbron .

 

Framgång utan gränser på Øresund Business Meeting

Den 7 november är det dags för årets stora Øresund Business meeting. Temat är Framgång utan gränser och det kommer handla om hur Massive Entertainment har tagit gaming från hobby till Hollywood, hur Skanska Öresund formar framtidens infrastruktur och om Copenhagen Airports expansion.

Anmäl dig på oresundbusinessmeeting.com

I tunneln när ingen ser…

Fyra gånger om året dubbelriktas trafiken i Öresundstunneln så att Öresundsbro Konsortiet ska kunna utföra underhåll. Första natten stängs ena tunnelröret helt för trafik, där utförs arbetena, och i andra tunnelröret kör trafiken åt båda håll. Nästa natt görs samma sak fast i andra tunnelröret.

Läs mer