I tunneln när ingen ser…

Fyra gånger om året dubbelriktas trafiken i Öresundstunneln så att Öresundsbro Konsortiet ska kunna utföra underhåll. Första natten stängs ena tunnelröret helt för trafik, där utförs arbetena, och i andra tunnelröret kör trafiken åt båda håll. Nästa natt görs samma sak fast i andra tunnelröret.

Läs mer

Notiser

Nya digitala vägskyltar
Du kanske har lagt märke till att det pågått arbete med skyltar på förbindelsen? Alla ljusskyltar i tunneln har ersatts av nya, som nu är i drift.

De stora fritextskyltarna, som sitter monterade över vägen på bl.a Peberholm och på Lernacken, är driftklara och inväntar uppdatering av det system som trafikledarna använder för att styra skyltarna. Den är planerad veckan före midsommar.

Omfattande kamerabyte
Av anläggningens tidigare totalt 230 kameror har 30 stycken tagits bort. 16 av de återstående har ersatts av digitala kameror. Moderna digitalkameror tar bilder med högre kvalitet än de gamla gjorde, därför behövs inte så många kameror som tidigare. Färre kameror minskar också behovet av underhåll och reparationer.