Kategoriarkiv: Kort nyt

Notiser

Husk Øresund Business Meeting

Den 7. november er det tid til årets store Øresund Business Meeting, og der er stadig pladser tilbage. Temaet er Fremgang uden grænser, og det kommer til at handle om, hvordan Massive Entertainment har taget gaming fra hobby til Hollywood, hvordan Skanska Øresund former fremtidens infrastruktur, og om Copenhagen Airports ekspansion.

Tilmeld dig på oresundbusinessmeeting.com


Nye kategorier for farligt gods

Øresundsbron får ny tunnelkategori for farligt gods fra den 15. november 2017. Ændringen sker på baggrund af en risikoanalyse foretaget af Ramböll, som viser, at der transporteres væsentligt mindre farligt gods på broen end man tidligere har haft som udgangspunkt. Der er derfor mulighed for at udvide med flere transporter uden at øge risikoen.

– Der er en samfundsmæssigt gevinst med denne type transporter, som kan tage den korte vej over Øresundsbron, og køre på motorvej hele vejen, siger Marie Romare, ansvarligt for businessmarkedet ved Øresundsbron.

Læs mere om regler for farligt gods

 

Vindfang, skilte og vejstribemaling

Der er fortsat godt gang i ombygningen af betalingsanlægget. I oktober er fire vindfang blevet sat op mellem banerne. De skal forbedre arbejdsmiljøet for dem, der arbejder der. Samtidig er skiltningen ind mod betalingsanlægget, som vejleder kunderne til de forskellige baner, blevet fjernet og erstattet af fleksible skilte i de nye portaler. Vejstriberne som leder trafikken ind i banerne bliver lavet om i november med henblik på at lette trafikkens forløb igennem betalingsanlægget.

Læs mere om de kommende betalingsmuligheder i betalingsanlægget: Fuld fart fremad for det nye betalingsanlæg

Kort nyt

Øget trafik og forbedret resultat i første halvår 2017

Trafikken på Øresundsbron er øget stabilt de seneste år, og det er fortsat i første halvår 2017. Samlet set steg motorvejstrafikken med 3,5 procent, 659 køretøjer per døgn, sammenlignet med samme periode sidste år.

Den store fremgang ses mest tydeligt på fritidsstrafikken, som er øget med næsten seks procent, hvilket er rundt regnet 300 biler per døgn.

Pendlertrafikken er øget med 1,4 procent i perioden, hvilket svarer til 86 biler per døgn.

Fragttrafikken er øget med 4,3 procent, svarende til 54 lastbiler per døgn.

Øresundsbro Konsortiets resultat før værdiregulering blev 466 millioner DKK, hvilket er en forbedring på 25 millioner DKK.

Læs mere i pressemeddelelsen
Læs rapporten

 

Hilsen fra en bro til en anden

I Skotland blev broen Queensferry Crossing indviet i august. Ligesom Øresundsbron er det en skråkabelbro, 2,7 kilometer lang (selve broen på Øresundsforbindelsen er 8 kilometer). Øresundsbron sendte en lykønskning via Twitter, som kan ses på @oresundsbron.

 

Fremgang uden grænser på Øresund Business Meeting

Den 7. november er det tid til årets store Øresund Business Meeting. Temaet er Fremgang uden grænser, og det kommer til at handle om hvordan Massive Entertainment har taget gaming fra hobby til Hollywood, hvordan Skanska Öresund former fremtidens infrastruktur og Copenhagen Airports ekspansion.

Tilmeld dig på oresundbusinessmeeting.com

Kort nyt

Nye digitale vejskilte
Alle lysskilte i tunnelen er nu blevet erstattet med nye skilte, som er taget i drift.

De store fritekstskilte, som er monterede over vejen på blandt andet Peberholm og på Lernacken i Sverige, er driftsklare og afventer en opdatering af det system, som trafiklederne bruger til at styre skiltene. Opdateringen forventes gennemført i denne uge.

Omfattende kameraudskiftning
30 af forbindelsens 230 kameraer er blevet fjernet, og 16 af de resterende er blevet erstattet med digitale kameraer. De moderne digitalkameraer leverer billeder af en højere kvalitet end de gamle kameraer, og derfor er det ikke længere nødvendigt med helt så mange kameraer som tidligere. Derudover betyder færre kameraer et mindre behov for vedligeholdelse og reparationer.

Kort nyt

Dobbeltrettet trafik i tunnelen
Nætterne efter onsdag d. 8/3 og torsdag d. 9/3 vil der være modkørende trafik i Øresundsbrons tunnel fra klokken 21.30 til klokken 05.00. Omkring 20 minutter umiddelbart efter 21.00 og efter 05.00 kan der opstå korte ventetider i betalingsanlægget, mens trafikken omlægges. Tilsvarende dobbeltrettet trafik bruges fire gange om året på Øresundsbron i forbindelse med rutinemæssig vedligeholdelse.

Du kan altid se den aktuelle trafiksituation på oresundsbron.com.

Tilmeld dig til Øresund Business Meetings morgenmøde
I marts er det tid til Øresund Business Meetings populære morgenmøder. Denne gange kan du møde og høre fortællingerne om PR-bureauet mplusm, og manden bag GoBoat. Den 14. marts er der morgenmøde på Comfort Hotel Vesterbro i København, og den 15. marts på Clarion Hotel & Congress Malmø Live i Malmø.

Læs mere og tilmeld dig

Kort nyt

Godt første halvår for broen

Trafikken på Øresundsbron steg i første halvår 2016 med fire procent sammenlignet med samme periode sidste 2015. Den største fremgang ses inden for fritidstrafikken med BroPas, som steg med næsten seks procent, hvilket er rundt regnet 300 biler i døgnet. Sammen med en lavere gæld og lave renteomkostninger, giver det et resultat på 441 millioner DKK, hvilket er en forbedring med 47 millioner DKK sammenlignet med samme periode sidste år. Det viser Halvårsrapporten 2016.

Læs mere i pressmeddelelsen

Læs Halvårsrapporten

 

Asfaltarbejde medfører trafikrestriktioner i perioden 19/9 til 25/9

Den del af motorvejen, som går over Peberholm, skal asfalteres om. Arbejdet omfatter begge vejbaner, og rabatten i begge retninger, og vil foregå døgnet rundt, dog undtaget i myldretiden. Men resten af tiden vil der kun være en vejbane åben i hver retning med nedsat hastighed.

Arbejdet starter mandag den 19. september og forventes at vare til og med søndag den 25. september.

Du kan altid følge trafiksituationen på oresundsbron.com eller i Øresundsbrons app.

Kort nyt

Varmefølsomme kameraer klar
Nu er Øresundsbro Konsortiets nye varmefølsomme kameraer installeret ved mundingen til tunnelen i Kastrup. Kameraerne skal hjælpe med at opdage personer, som forsøger at gå igennem tunnelen. Tilsvarende kameraer er også ved at blive sat op ved tunnelmundingerne på Peberholm og Lernacken.

Læs mere om tunnelovervågningen

 

Tid til forårets ØBM-morgenmøde
Husk at tilmelde dig Øresund Business Meetings morgenmøder. De finder sted den 16. marts i København.

Læs mere og tilmeld dig på oresundbusinessmeeting.com

 

Ny CSR-rapport om miljøarbejdet på og omkring forbindelsen
Hvert år redegør Øresundsbro Konsortiet for sit arbejde med bæredygtigheds- og miljøspørgsmål i CSR-rapporten Samfundsansvar og holdbar udvikling, som udgives sammen med Årsrapporten. Nu er CSR-rapporten for 2015 tilgængelig på hjemmesiden. I den kan man læse om årets indsats, med blandt andet resultatet af drift- og overvågningssystemet, samt gasdetekteringssystemet i tunnelen.

Læs Samfundsansvar og holdbar udvikling 2015

Kort nyt

Forbedret resultat og trafikrekord i 2015

Vejtrafikken på Øresundsbron stiger fortsat. I 2015 blev der sat flere trafik-rekorder. Det finansielle resultat før værdiregulering for 2015 blev et over-skud, på 899 millioner DKK hvilket er 116 millioner DKK højere end i 2014. Det viser Årsrapporten 2015.

Læs pressemeddelelsen

 

Tilmeld dig årets Øresund Business Meetings

Nu er det tid til at skrive årets Øresund Business Meetings i kalenderen. Årets morgenmøder bliver afholdt den 10. marts og 24. maj i Malmø, og 17. marts og 26. maj i København. Det store møde, hvor både danskere og svenskere samles, afholdes den 10. november på Luftkastellet i Malmø.

Læs mere på oresundbusinessmeeting.com