Sådan påvirkes Øresundsforbindelsen af stærk vind

Øresundsbron er bygget til at kunne modstå al slags vejr. Men nogle gange påvirkes trafikken af vejret. Stærk vind har i de seneste måneder resulteret i mange vindrestriktioner – og i enkelte tilfælde har det været nødvendigt at lukke broen helt af hensyn til sikkerheden.

Ikke bare trafikken, men også vejr og vind overvåges døgnet rundt på Øresundsbron, både via vejrtjenester og målere på forbindelsen.

– Vores trafikcenter har faste procedurer til at håndtere stærk vind, og personalet sørger for, at trafikken på broen reguleres efter vindstyrken. Sidevind påvirker mere end kraftig vind langs med broen, siger Ulla V. Eilersen, sikkerhedschef på Øresundsbron.

Denne vinter har der været rigtig mange trafikmeldinger – via e-mail og Øresundsbrons app – om, at vindfølsomme køretøjer frarådes at køre over broen. Det gælder for køretøjer, der enten på grund af lav vægt eller høj profil bør være særligt forsigtige. Køretøjer af denne type forbydes ikke – det er en anbefaling, da det er op til føreren at afgøre, om der er tale om et vindfølsomt køretøj såsom personbiler med campingvogn, motorcykler og lette lastbiler.

Trafikcentret. Foto: Peter Brinch/Øresundsbron

Den kraftige vind har endda i enkelte tilfælde tvunget broen til at lukke helt, hvilket ikke sker så ofte. Sidste år var broen lukket fire gange på grund af vind – og samlet set i fem timer. Året før lukkede broen ikke en eneste gang.

– Vi gør alt, hvad vi kan, for at opretholde det høje sikkerhedsniveau på forbindelsen, og vejr og vind kan vi desværre ikke gøre noget ved, siger Ulla V. Eilersen.

De seneste fem år har Øresundsbron været lukket 17 gange på grund af vind i samlet set ca. 30 timer. Det er i gennemsnit omkring seks timers lukning om året.
2019: Fire gange – samlet set lukket i 5 timer og 18 minutter.
2018:  Ingen lukning pga. vind
2017: Tre gange – samlet set i 2 timer og 12 minutter. 
2016: Fem gange – samlet set i 4 timer og 55 minutter.
2015: Fem gange – samlet set i 17 timer og 54 minutter.

Her er vindstyrkerne, som Øresundsbrons trafikcenter følger ekstra nøje:
> 19 m/s (ved sidevind: > 15 m/s): Varsel om kraftig vind. Vindfølsomme køretøjer frarådes at passere.
> 24 m/s: Godstogstrafikken indstilles.
> 25 m/s: Motorvejen lukkes. Passagertog kører.
> 27 m/s: Al jernbanetrafik på broen indstilles. Det er togoperatørerne, der beslutter, om togene ikke kan køre på grund af vind, men ved vindhastigheder på mere end 27 m/s har Øresundsbron i samråd med politiet besluttet også at indstille jernbanetrafikken.

Foto : Johan Nilsson/Øresundsbron