Rekordstor dansk fritidstrafik – samlet set svag nedgang 2019

Fritidstrafikken over Øresundsbron er steget med 2,8 procent i 2019, og der blev slået rekord i antal fritidsture blandt danske BroPas-kunder. Men samlet set faldt vejtrafikken marginalt med 0,7 procent sammenlignet med 2018. Øresundsbro Konsortiets resultat før værdiregulering var 1.281 millioner DKK, hvilket er en stigning på 76 millioner DKK i forhold til året før.

I 2019 passerede i gennemsnit 20.423 køretøjer per dag Øresundsbron, sammenlignet med gennemsnitligt 20.557 køretøjer i 2018. Antallet af lastbiler over 9 meter steg med 2,8 procent, og antallet af busser steg med 1,9 procent sammenlignet med 2018.

Året startede med, at man fjernede tillæg for lastbiler over 20 meter, de såkaldte modulvogntog. I løbet af året steg antallet af modulvogntog med 46 procent, hvilket betyder, at 91 modulvogntog dagligt rullede over broen. To modulvogntog rummer som regel den samme mængde gods som tre almindelige vogntog.

– At tillade modulvogntog over broen til samme pris som alle lastbiler over 9 meter giver miljømæssige fordele ud over det økonomiske aspekt for fragtfirmaerne. Denne satsning passer meget godt sammen med, at flere og flere fragtkunder sætter fokus på miljøhensyn i deres virksomhed i takt med højere krav fra slutkunderne, siger Caroline Ullman-Hammer, administrerende direktør for Øresundsbro Konsortiet.

Foto: Johan Nilsson/Øresundsbron

De danske BroPas-kunders fritidsture over Øresundsbron slog rekord. I 2019 steg antallet af de danske aftalekunders ture over broen med 10,6 procent i forhold til 2018, mens den svenske fritidstrafik faldt med 3,8 procent i perioden. Øresundsbron har nu over 550.000 BroPas Fritid-kunder, hvilket er en stigning på 10,9 procent i forhold til slutningen af 2018.

– Vores målrettede indsats for at udvikle fordelsklubben har en tydelig effekt på fritidstrafikken, og vi fortsætter med at inspirere til nye destinationer og oplevelser på begge sider af sundet. Stigningen i de danske kunders fritidsture er også en konsekvens af den fortsatte svækkelse af den svenske krone, hvilket også har forårsaget, at vi har mistet mange svenske kunder, siger Caroline Ullman-Hammer.

Antallet af BroPas-aftaler blandt pendlere steg med 2,2 procent i løbet af året, men pendlingstrafikken faldt med 3,4 procent. Lavere pendlingstrafik og færre kontant- og forretningsture bidrog til en noget svagere   trafikudvikling på forbindelsen samlet set. I løbet af året steg vejtrafikindtægterne med 2,9 procent, til 1.472 millioner DKK, sammenlignet med 2018. Dette skyldes delvis, at de gennemsnitlige priser er højere for fritids- og godstrafik end for pendling.

Fakta: Flere tal om 2019

  • Driftsomkostningerne faldt fra 265 til 259 millioner DKK.
  • Renteomkostningerne blev reduceret med 29 millioner DKK, på grund af lavere renter og lavere inflation i Danmark i 2019 sammenlignet med året før.
  • Driftsresultatet blev 1.460 millioner DKK, hvilket er en forbedring på 47 millioner DKK. Øresundsbro Konsortiet fastsætter priserne i DKK og omregner ikke priser til SEK på daglig basis – kun ved vedvarende og store ændringer i valutakurserne. Den svage svenske krone har derfor påvirket trafikindtægterne i løbet af året.
  • Den rentebærende nettogæld faldt med 1.532 millioner DKK.

Foto: Peter Brinch/Øresundsbron