Øresunddirekt: Øget interesse for pendling til Danmark

Den svenske krone faldt i foråret til det laveste niveau i 10 år over for den danske, og shopping på den svenske side lokker derfor mange danskere over Øresund. Men påvirker kronekursen også arbejdspendlingen over Øresund? 

Hos Øresunddirekt informerer man borgere i Skåne om at arbejde i Danmark, og man har fingeren på pulsen i forhold til efterspørgslen på svensk arbejdskraft på den danske side af Øresund. Vi talte med Thomas Grahn, informatør ved Øresunddirekt. 

Oplever I, i lyset af den stærke danske krone en stigende interesse for at pendle til Danmark? 

”Vi har ingen aktuel statistik på antallet af pendlere, men vi kan mærke, at interessen øges markant, når den danske krone er stærk som nu, særligt inden for servicefagene, hvor de fleste af de jobs, som vi har kendskab til, findes. Omvendt oplever vi også, at mange tøver, fordi de oplever pendleriet som trættende, ikke mindst på grund af forsinkelser og indstillede tog. ID-kontrollerne oplever vi lige nu ikke, at pendlerne har større problemer med.” 

Ser I selv, på Øresunddirekt arbejdsformidlingen i Malmø, muligheder i det danske arbejdsmarked?

”Absolut! Selvom man kan have indvendinger af andre grunde, er det danske flexicurity-system helt klart en fordel for vores jobsøgere, særligt de yngre, som måske ikke har så meget erfaring, og som ikke er afhængige af ansættelsestrygheden som familieforsørgere. Det er let at få arbejde, men også lettere at miste det, groft sagt. Arbejdsgiverne er ikke så bange for at tage en chance, og rekrutteringsprocesserne er som regel enklere end i Sverige. Ofte søger man ansatte via en lap i døren eller vinduet til en butik eller restaurant. Svenske medarbejdere er, og har altid været, populære blandt danske arbejdsgivere. Når det gælder arbejdsmarkedet i Danmark, er det primært de store arbejdspladser i hovedstadsregionen som Fields, Tivoli, CPH Airport, som rekrutterer mange svenskere.” 

Oplever I, at danske arbejdsgivere ser mod Sverige?

”Ikke så markant. Men dem vi kommer i kontakt med, er ofte virksomheder, som søger sælgere til det svenske marked. Udgifterne for en dansk arbejdsgiver, som ansætter en svensker, der skal arbejde i Sverige, er meget højere end i Danmark. Ofte synes danske arbejdere, at den svenske lovgivning og de svenske regler er mere komplicerede.”


Tekst: Malin Kristina Westerlund
Foto: Johan Wessman/News Øresund