Bedre styr på godstrafikken over broen med smartere betalingsanlæg

Smarte kameraer i Øresundsbrons betalingsanlæg giver et bedre billede af antallet af godstransporter og fragtudviklingen over broen.   
Varebiler og mindre lastbiler kan nu nemt adskilles fra andre køretøjer med en tilsvarende længde. 

– Vores registrering af køretøjer er blevet optimeret i betalingsanlægget, og træfsikkerheden er nu så høj, at vi begynder at inkludere vare- og lastbiler på 6-9 meter i godsstatistikken fra og med den 1. januar i år, siger Fredrik Jenfjord, salgs- og markedsdirektør ved Øresundsbro Konsortiet. 

Tidligere var det svært automatisk at afgøre, om det var en minibus eller en varebil, der passerede betalingsanlægget . Men med den nye portal kan køretøjer inden for den samme priskategori let kategoriseres ud fra type, hvilket giver Øresundsbro Konsortiet mulighed for at give et mere retvisende billede af godstrafikkens udvikling. Kategoriseringen sker ved hjælp af over 40 kameraer i portalen, der aflæser køretøjstypen på alle passerende køretøjer. 

Nu indgår både vare- og lastbiler på 6-9 meter og lastbiler fra 9 meter i den samlede godstrafik. 

– Hvis lastbiler fra 9 meter er det eneste, der indgår i begrebet godstrafik, får vi jo ikke et helt nøjagtigt billede. Betalingsanlæggets nye teknik hjælper os med at få et mere retvisende billede af den godsførende trafik på Øresundsbron, siger Fredrik Jenfjord. 

Statistik for godstrafikken rapporteres løbende til svenske Shippax.  

– Det at vi nu kan videregive tal, som er endnu mere nøjagtige, føles meget tilfredsstillende, siger Fredrik Jenfjord. 

Han fremhæver, at der sker meget inden for e-handelsområdet. 

– Derfor er det vigtigt for os at kunne følge mere detaljeret med i udviklingen  med henblik på at kunne bedømme kundernes udnyttelse af og behov for vores forbindelse.  

Ulempen ved ændringen af de statistiske målinger er, at det bliver sværere at sammenligne udviklingen i 2019 med de foregående perioder.  

– Men vi bedømmer at ændringen er nødvendig for fremtidige og mere præcise sammenligninger af trafikudviklingen inden for godstransport, siger Fredrik Jenford. 

– Vi vil fortsat være transparente med hensyn til trafiktallene, for eksempel hvis nogen fortsat kun vil se udviklingen for lastbiler fra 9 meter.