Sen påske og svensk krone påvirker brotrafikken i første kvartal

Færre biler kørte over Øresundsbron i årets første kvartal sammenlignet med samme periode sidste år – en svag svensk krone og sen påske er de to hovedårsager. Samlet set faldt vejtrafikken med 2 procent, men lastbil- og bustrafikken steg.

Øresundsbro Konsortiets resultat blev et overskud på 271 millioner DKK før værdiregulering, hvilket er en stigning på 12 millioner DKK sammenlignet med samme periode sidste år. Driftsomkostningerne faldt fra 58 til 55 millioner DKK, og renteomkostningerne blev reduceret med 6 millioner DKK. 

Fritidstrafikken over Øresundsbron faldt med 1,5 procent årets første tre måneder, og kontanttrafikken faldt med 10,2 procent sammenlignet med samme periode sidste år. Samlet set stiger indtægterne dog med beskedne 0,2 procent til 278 millioner DKK. Vej- og jernbanetrafikken tegner sig for 1 million hver af indkomstvæksten. 

En SEK-kurs tæt på 0,7 overfor den danske krone – som dermed nærmer sig det laveste niveau i ti år – påvirker i høj grad rejsefrekvensen blandt kunderne i Sverige. Samtidigt steg indtægterne for fritidstrafikken med 6 procent, hvilket først og fremmes skyldes en stigning i trafikken fra Danmark. 

– En svækket svensk krone påvirker tydeligt indtægterne og trafikken over broen, især blandt privatkunder i Sverige. Men kronekursen er fordelagtig for de danske kunder, og vi glæder os over, at flere BroPas-kunder i Danmark rejser mere for at opleve den svenske side. Gennem vores fordelsklub arbejder vi intensivt for at øge trafikken i begge retninger, siger Caroline Ullman-Hammer, administrerende direktør for Øresundsbro Konsortiet.  

Lastbiltrafikken er steget med 3 procent i første kvartal, hvilket svarer til 40 lastbiler per døgn. Ved årsskiftet blev tillægget for modulvogntog fjernet, og prisen for natkørsel reduceret. 

Påsken faldt hovedsageligt i slutningen af marts sidste år, men i år ligger påskedagene i april. Det har også påvirket trafikudviklingen på forbindelsen i første kvartal, da påsken er en meget trafikintensiv rejseperiode. 

I løbet af årets første tre måneder havde Øresundsbron ca. 1,5 mio. passager, hvilket svarer til en nedgang i trafikken på 2 procent jævnført med samme periode sidste år.