Kæmpe turismepotentiale i et sundt Øresund

Marsvinebestanden i Øresund er på 20 år mangedoblet. Der er 50-60 gange så mange torsk som i Østersøen og Kattegat, – og i efteråret er luften fuld af havfugle på jagt efter sild. Øresund er et lysende eksempel på, hvordan verdens have kunne have set ud. Og det rummer et kæmpe turismepotentiale.     

Men hvorfor står det så godt til med miljøet netop i Øresund?

Det er ifølge havbiolog og chef for Øresundsakvariet i Helsingør, Jens Peder Jeppesen først og fremmest, fordi man i 1932 forbød trawlfiskeri i Øresund. 

– Det har reddet havmiljøet i Øresund, og det betyder, at Øresund i dag er et lysende eksempel på, hvordan havmiljøet andre steder kunne have set ud,” siger han og understreger, at man, da man indførte forbuddet, slet ikke havde miljøet i tankerne. 

– Forbuddet var primært af hensyn til skibsfarten, men også for at tilgodese garnfiskerne ned mod København. Det har så haft den store sidegevinst, at man har undgået maltraktering af havbunden. For når man bundtrawler eller skraber bunden, ødelægger man grundlaget for livet på bunden og dermed i resten af vandsøjlen.

Øresundsbron

Trawlforbuddet har dog ikke gjort det alene. Indsatsen fra miljøforkæmpere har også haft en betydning og ikke mindst medvirket til, at Øresundsbron blev bygget med stor respekt for miljøet.

Kjell Andersson er dykker, talsmand i SCSC, Swedish Coast and Sea Center, og pensioneret forskningsingeniør. I 1980erne var han en af modstanderne af Øresundsbron, som han frygtede ville slå havbunden helt ud. Under byggeriet var han den uafhængige miljøkontrollør og med til at sikre, at man var godt forberedt og opmærksom på, at alt gik rigtigt til både op til og under byggeriet. Og det gik rigtig godt, forklarer han. Væksten i det opgravede område kom desuden meget hurtigere igen end forventet, og bropillerne kom til at fungere som kunstige rev, så man i dag har et af Europas største sammenhængende muslingebanker i Øresund.  

Tumlarsafari i Öresund. Foto: Øresundsakvariet.

Jens Peder Jeppesen bekræfter, at Øresundsbron som konstruktion har været god for vandmiljøet i Øresund.

– Havet har brug for faste overflader, hvor blandt andet de algeædende muslinger kan settle sig og vokse op. Muslingerne lever nemlig af alger og fungerer derfor som et stort filtrerende net,” siger han.

Sandsugningsstop 

Men selvom Øresund har det godt, er der stadig plads til forbedringer. 

Kjell Andersson peger på rensningsanlæggene, som godt kan blive bedre, og forureningen fra biltrafikken, der ender i Øresund sammen med regnvandet. Endelig er der hullerne efter den sandsugning, som man i en lang årrække har tilladt for at skaffe sand og grus til de store byggerier i København og Malmø. 

– I flere af disse huller udvikles der giftstoffer, og her skal sandbunden genoprettes,” siger Kjell Andersson, der glæder sig over, at den danske regering nu har sat en stopper for sandsugningen i Øresund.

”Det er fantastisk godt” siger han og får opbakning fra den anden side af sundet.

– Sandsugningen er mange steder foregået på de lavvandede sandbanker, der er nogle af de vigtigste fourageringsbanker for blandt andet en masse arter af fladfisk. Bankerne og deres dyresamfund, herunder myriader af muslinger er blevet suget væk, og dermed er maden forsvundet for en masse dyr. Sandsugning er generelt sindssygt skadeligt for økologien i et havområde,” siger Jens Peder Jeppesen.

Stoppet for sandsugning trådte i kraft den 1. januar 2019 og betyder, at der ikke vil blive udstedt nye tilladelser til sandsugning. De tilladelser, man allerede har givet, kan ikke trækkes tilbage, men i løbet af et par år vil det være definitivt slut med sandsugning i Øresund.

Tumlarsafari i Öresund. Foto: Øresundsakvariet.

Kæmpe turismepotentiale

Hos VisitNordsjælland i Helsingør er der også applaus til regeringens nye Øresundsbekendtgørelse. Her ser man et kæmpe turismepotentiale i et sundt Øresund.

– Flere og flere rejser efter naturoplevelser, og der er stor efterspørgsel på maritime aktiviteter som sejlture, fisketure, marsvinsafarier, fugleture og dykkerture,” siger direktør i VisitNordsjælland Annette Sørensen, der godt kunne ønske sig, at man tog skridtet fuldt ud og gjorde Øresund til maritim nationalpark.

– Det ville gøre det nemmere for os, hvis Øresund fik det stempel, ikke mindst at markedsføre de maritime produkter, siger hun.

En af de aktører, der allerede er veletableret i Helsingør er Øresundsakvariet, som foruden besøg i akvariet tilbyder ture ud på Øresund.

– Vi har havfuglesafarier og vi har marsvinesafarier. Sidste år lancerede vi også tunsafarier. Vi var til grin i hele byen, og selvfølgelig kan vi ikke garantere noget. Men vi så faktisk tun på to af turene,” siger Jens Peder Jeppesen, der kan bekræfte, at havsafariturene sælger godt.   

Tekst: Malin Kristina Westerlund
Foto: Øresundsakvariet