”Der er behov for nye forbindelser over Øresund”

En Øresundsmetro, en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg og en Femern Bælt-forbindelse. Det er nøglen til at fremtidssikre metropolregionen omkring Øresund og derfor vigtige politiske mål for Greater Copenhagen. Det siger Frank Jensen, overborgmester i København og nytiltrådt formand for det dansk-svenske erhvervspolistiske samarbejde, i et interview til Fokus Øresund.

Ifølge Frank Jensen vil en Øresundsmetro betyde, at 2,3 millioner mennesker vil kunne nå København og Malmø inden for en time. Det er en million flere end i dag. Tilsvarende vil en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg gøre omkring 110.000 mennesker i det nordlige Skåne i stand til at nå København inden for 60 minutters transport, mens Helsingør vil kunne nås af omkring 305.000 mennesker fra Skåne.

Dertil kommer Femern Bælt-forbindelsen, som vil binde regionen bedre sammen med resten af Europa og øge mobiliteten for medarbejdere, varer og tjenesteydelser yderligere. Tilsammen vil projekterne skabe et mere sammenhængende arbejdsmarked til gavn for både virksomheder og arbejdstagere.

”Derfor vil jeg arbejde for, at vi får sat ekstra fokus på disse projekter,” siger Frank Jensen og understreger, at man i Greater Copenhagen også ønsker mindre trængsel samt en grøn og effektiv transport og mobilitet. 

”Derfor har vi et fælles trafikcharter med fokus på en stærk og sammenhængende infrastruktur, som gør det nemt at komme rundt i hele regionen. Dette fokus skal vi styrke i 2019,” siger han.    

I skarp konkurrence

Greater Copenhagen-samarbejdet blev officielt stiftet i januar 2017, men har været undervejs siden 2009, hvor en OECD-rapport udpegede hovedstadsområdet som et lavvækstområde i forhold til andre nordeuropæiske metropoler.

Formålet er, som Greater Copenhagen skriver på sin hjemmeside om, at ”skabe en højt udviklet metropolregion, der bygger på bæredygtig vækst, høj beskæftigelse og livskvalitet for regionens 4,3 millioner indbyggere.” 

Frank Jensen ser et kæmpe potentiale i samarbejdet. 

“Greater Copenhagen er i skarp konkurrence med andre metropoler om at tiltrække investeringer, talent og kapital. Samarbejdet i Greater Copenhagen er afgørende, da vi her opnår en størrelse, hvor vi bliver sammenlignelige med andre europæiske metropoler. Dermed bliver vi mere interessante for udenlandske virksomheder, investeringer og turister,” siger han.

Men infrastrukturen gør det ikke alene.

”Vi skal blandt andet have endnu mere fokus på at få brandet og markedsført Greater Copenhagen internationalt. Det er afgørende for vores fremtidige vækst, at vi kan tiltrække talent, investeringer og turister. Det skal stå helt klart ude i verden, at der er noget helt særligt at komme efter i Greater Copenhagen,” siger han. 

Og ifølge Frank Jensen peger alt på en god fremtid for Greater Copenhagen.

”Storkøbenhavn har et fantastisk godt omdømme. Vi skal i fællesskab sikre, at det bliver omsat til fortsat stærk vækst og til at tiltrække endnu flere virksomheder, investorer og talenter til hele Greater Copenhagen-regionen,” siger han.

Står stærkere med Halland

Foruden danskernes hovedstad tæller Greater Copenhagens medlemmer de øvrige 84 kommuner i Øresunds-regionerne Skåne, Halland, Sjælland og Hovedstaden. Skåne, Sjælland og Hovedstaden har været med fra begyndelsen, mens Halland først lige har tilsluttet sig samarbejdet.

Frank Jensen hilser det nye medlem velkommen.

”Jeg ser frem til at få Halland med om bord. Det er en gave til samarbejdet, og det vil styrke samarbejdet yderligere. Med Halland står vi stærkere i konkurrencen med andre metropoler i Europa,” siger han.


Tekst: Malin Kristina Westerlund
Foto: Pressefoto, Københavns Kommune