Nye navigationslys på Øresundsbron skal lede skibstrafikken på rette vej

Ny og moderne teknik skal sikre mere effektive og energivenlige navigationslys for skibstrafikken under Øresundsbron.

Der er i alt tre sejlrender, som passerer Øresundsforbindelsen. De to af dem, Flinterenden og Trindelrenden, går under selve Øresundsbron, og her bliver der nu opgraderet med ny og mere energivenlig teknik.

– Det eksisterende navigationslys har guidet skibe igennem farvandet siden broen blev bygget, og nu er det tid til at skifte det ud. Som med alle andre projekter på forbindelsen, så har vi en fast målsætning om at opgradere til moderne løsninger, som samtidig har et lavere energiforbrug, når det er muligt, fortæller Christian Tolstrup, projektleder ved Øresundsbro Konsortiet.

Flinterenden og Trindelrenden lyses op med ny teknologi, og på stor afstand kan kaptajnen se rødt, grønt eller hvidt lys, og dermed meget nøjagtigt holde kursen igennem farvandet.

Flinterenden

Flinterenden er den største sejlrende, hvor større skibe sejler under højbroen. Her har der hidtil været brug såkaldte “enslys”, som har været monteret på autoværnet ved motorvejen, hvor de mest af alt ligner overdimensionerede trafiklys, der vender ud mod vandet.

Her skal opgaven fremover løses med PEL (Port Entry Light), som fungerer ved at der lyses i en meget præcis linje helt ud til ni nautiske mil (cirka 16 kilometer) fra broen, så skibe i god tid kan korrigere ruten, og meget nøjagtigt placere sig korrekt i sejlrenden.

PEL (Port Entry Light) lyser ni sømil ud, og er monteret på Øresundsbrons jernbanedæk.

Trindelrenden

For lystfartøjer er der lidt tættere på den svenske kyst Trindelrenden, og her udskiftes de eksisterende glødelampelanterne med nye LED-lanterner. De nye lanterner sørger selv for at regulere lysstyrken i forhold til det aktuelle lysniveau, og via GPS sikres det, at lanternerne blinker korrekt i forhold til hinanden.

LED-lanterne lyser ud til seks nautiske mil (cirka 11 kilometer) fra Øresundsbron.

Moderne LED-teknologi skal hjælpe lystsejlere igennem Trindelrenden.

Ny teknik giver nye fordele

Med de nye navigationslys forventes det samlede energiforbrug at blive reduceret med cirka 75 procent. Samtidig bliver lysene monteret på jernbanedækket under motorvejen, hvilket gør det nemmere og mere sikkert at få adgang til teknikken fremover.

– Med de nye navigationslys bliver det mere sikkert for skibstrafikken under broen, som helt nøjagtigt kan styre sig igennem sejlrenderne. Og så får vi samtidig et bedre arbejdsmiljø for vores teknikere, som ikke længere skal stå i siden af motorvejen, når udstyret skal serviceres, siger Christian Tolstrup.