Mange kortbetalinger medførte længere ventetid i sommer

I løbet sommeren har der enkelte dage været usædvanlig lang ventetid ved Øresundsbrons betalingsanlæg, primært på grund af et stort antal kortbetalinger. Et omfattende analysearbejde skal sikre en mere effektiv betalingsproces.

Mens det er naturligt, at der kan opstå kø, når mange vælger at køre på samme tid, så blev ventetiden i sommer lidt længere, end det normalt opleves på Øresundsbron. Enkelte dage nåede køen helt ud på selve broen, da mange rejsende skulle afsted på sommerferie.

Med et helt nyt betalingsanlæg var håbet, at den store trafikvolumen kunne afvikles endnu mere effektivt end tidligere. Men som med al anden teknik har der været en indkørselsfase, hvor anlægget skal justeres til at kunne håndtere de mange daglige køretøjer.

Derfor har der siden juli været et analysearbejde i gang, som skal afdække årsagen til den lange ventetid, så problemet undgås fremover. Hoved årsagen til problemet har været betaling med kreditkort, som tog lang tid, fortæller Håkan Kiendl, chef for Øresundsbrons betalingsanlæg.

“Hovedårsagen til problemet har været betaling med kreditkort, som tog lang tid,” fortæller Håkan Kiendl, chef for Øresundsbrons betalingsanlæg.

Problemerne opstod primært i banerne til kortbetaling, mens banerne for kunder med aftale hos Øresundsbron eller andre bizz-leverandører overordnet set var ganske effektive. Men fordi der på de store rejsedage kom ekstra mange rejsende uden en aftale, endte køen til kortbetaling med at nå helt tilbage til den tosporede del af motorvejen, og dermed blev der blokeret for kunder, som via aftale kunne køre i de hurtigere baner.

Allerede efter den første lørdag med lang ventetid, blev der kaldt ekstra personale på rejsedagene, så problemet kun minimeres ved at hjælpe kunderne direkte i de enkelte baner. Det medførte kortere køer, men på de største rejsedage var der fortsat usædvanligt lang ventetid.

“Vi er nu i gang med at se på, hvordan vi kan forbedre vores kortautomater, så det bliver nemmere og hurtigere for kunden at betale med kort. Vi justerer også vores bagvedliggende system, så vi hurtigere kan afhjælpe problemer ved betaling med nummerplade,” siger Håkan Kiendl.

De sidste justeringer af systemet forventes gennemført i løbet af efteråret, blandt andet ved at se på selve kortautomaterne i anlægget, så gennemkørselstiden kan nedbringes fremover.

“Selvom automaterne er moderne, kan vi konstatere, at det tager for lang tid for kunderne at gennemføre en kortbetaling, så brugergrænsefladen skal forbedres. Samtidig arbejder vi også på at minimere den tid det tager for systemet at gennemføre transaktionen,” siger Håkan Kiendl.