Solceller leverer strøm til Øresundsbron

Øresundsbron har taget et nyt solcelleanlæg i brug, som skal levere strøm til hele forbindelsen. Anlægget skal levere fire procent af forbindelsens forbrug, og der er planer om at udvide kapaciteten yderligere.

Mellem den nordlige og sydlige del af Øresundsbrons betalingsanlæg i Sverige, lige ved siden af jernbanen, er der i årets første måneder blev arbejdet med etableringen af Øresundsbrons nyeste tiltag i jagten på at gøre forbindelsen endnu mere miljøvenlig.  

– Vi har arbejdet intensivt på at nedbringe energiforbruget på forbindelsen, og siden åbningsåret har vi halveret det forbrug. Nu tænker vi så, at vi vil se om vi kan producere lidt grøn elektricitet her i nærområdet, siger Bengt Hergart, anlægsdirektør ved Øresundsbro Konsortiet. 

Det nye solcelleanlæg, som med 1.500 m2 solceller skal levere 250 kW, forventes på årsbasis at kunne levere cirka fire procent af forbindelsens samlede energiforbrug. På en god, solrig dag, som startfasen har budt på usædvanligt mange af, kan anlægget levere helt op til 25 procent af forbruget. 

– Det passer godt til vores profil i landskabet her omkring Lernacken. Solceller er også relativt vedligeholdelsesfri, hvis ellers det regner lidt – det har det så ikke gjort så meget på det sidste – men vinklen på solcellerne er faktisk sådan, at tilsmudsningen på panelerne bliver regnet væk, siger Christian Tolstrup, projektleder ved Øresundsbro Konsortiet.  

Derudover er solceller særligt velegnede til en forbindelse, som aldrig holder lukket.  

– Vi er jo i den situation, som er ganske taknemmelig med solenergi, at vi konstant bruger strøm, så vi behøver ikke at lagre den i store batterier eller tilsvarende. Lyset er altid tændt i tunnelen, så vi har altid noget at bruge strømmen til, fortæller Bengt Hergart. 

Solcelleanlægget er placeret på en vold langs jernbanen, som går mellem nord- og sydsiden af Øresundsbrons betalingsanlæg i Sverige, og er ikke så let at se fra vejen.  

– Selve anlægget tog faktisk ikke mere end knap otte uger fra vores dygtige leverandører gik i gang med at lave de første funderinger af det stål, som solceller ligger på, indtil anlægget stod der. I og med at vi fik en lidt sen vinter, så har de været meget effektive, og har arbejdet hårdt de sidste par uger indtil vi tændte anlægget, siger Christian Tolstrup.  

Den 2. maj blev der startet op i systemerne, og siden da har der været tryk på leveringen af strøm.  

– Det var fantastisk, fordi vi har arbejdet med det her projekt, først teoretisk, rigtigt, rigtigt længe – med myndigheder og forberedelser, og design og at være sikker på, at vi kunne bygge det på en god måde, og på en sikker måde – og da det så endelig stod her, så havde vi jo lyst til at komme i gang og producere noget energi.  

– Vi har jo haft en fantastisk start. Nærmest ultimativ, fordi vi har jo stort set haft solskin fra den 2. maj og frem til i dag, og der har vi faktisk ligget næsten 22 procent over vores simuleringer. Det kunne ikke være bedre, fortæller Christian Tolstrup.  

Det nuværende anlæg er tænkt som første fase af et større projekt, som på sigt kan udvide solcelleanlægget med yderligere 2.700 m2, svarende til 450 kW, så anlægget totalt kan levere 700 kW.  

– Hvis vi bygger større end dette, vil vi blive beskattet som en elproducent, selv hvis vi bruger det hele selv. Sådan er lovgivningen lige nu. Hvis det ændres, så tror jeg, at vi ganske hurtigt vil kunne bygge ud, siger Bengt Hergart.  

Selvom der ikke kan sættes nogen tidshorisont på en eventuel udvidelse, er det på flere måder tænkt allerede i første fase.  

– Vi har designet kablerne og instrumenterne til at modtage mere effekt. Lige nu har vi 255 kW peak effekt installeret her, og vi kan faktisk gå op på knap 500 kW på den elforsyning, som vi har forberedt. Så vi håber på, at det bliver muligt i fremtiden, at vi kan fordoble anlægget størrelse, siger Christian Tolstrup.