Nu kommer der flere radiokanaler på Øresundsforbindelsen

Fra juni måned opfyldes et populært ønske, når det bliver muligt at høre endnu flere radiokanaler, når man kører i Øresundstunnelen. I forbindelse med udskiftning af udstyret på forbindelsen bliver det også muligt at høre svensk og dansk P1 og P2.

I løbet af den kommende måned opgraderes FM-udstyret på Øresundsforbindelsen, så det fremover bliver muligt at modtage flere radiokanaler på turen over Øresund. Indtil videre har det været muligt at modtage dansk og svensk P3 og P4, og nu føjes dansk og svensk P1 og P2 til udvalget.

– Der er mange kunder, som gerne vil kunne høre alle public service-kanalerne i begge lande, og vi er glade for at kunne tilbyde den mulighed fremover, siger Bengt Hergart, anlægsdirektør ved Øresundsbro Konsortiet.

Udvalget af radiokanaler indtil nu blev oprindeligt vedtaget helt tilbage da forbindelsen blev bygget, og her valgte man at prioritere P3 og P4, hvor der bliver udsendt trafikmeddelelser.

Rent praktisk fungerer radiomodtagelsen ved, at Øresundsbron henter FM-kanalerne via modtagerantenner udenfor tunnelerne, de relevante kanaler forstærkes og signalet sendes ud på forbindelsen via antenner på strækningen.

Årsagen til, at det først nu bliver muligt at modtage flere kanaler, er netop det store område, som antennerne skal dække. Det er en omfattende opgradering, og derfor gav det bedre mening at vente til det nuværende udstyr skulle skiftes ud.

– Det er langt mere omkostningseffektivt at indføre nye funktioner i forbindelse med den planlagte udskiftning af udstyret, fortæller Bengt Hergart.

Kort afbrud under udskiftningen
Når selve udstyret skiftes ud, vil det ikke vil være muligt at modtage radio i Øresundstunnelen. Afbrydelsen forventes at være begrænset til en enkelt dag, og derefter vil de nye kanaler være tilgængelige.

Udbuddet af radiokanaler vil i første omgang være begrænset til public service-kanalerne i henholdsvis Danmark og Sverige, men det vil i den nærmeste fremtid også blive muligt for kommercielle kanaler at nå helt ud på forbindelsen, hvis de selv ønsker det. Til august kommer svenske Retro-FM som den første kommercielle radiokanal med i udvalget.

Ud over de ekstra radiokanaler, vil der også være bedre modtagelse af trafikdata til biler og navigationsenheder i forbindelse med opgraderingen, da det også foregå via FM-signaler.

Samtidig vil det fortsat være muligt for Øresundsbrons kontrolrum at bryde ind og overtage FM-signalet på forbindelsen, hvis der opstår en situation, der kræver akut informering af bilisterne.